Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh làm việc với Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)


Sáng 15/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đã làm việc với Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam.Cùng dự buổi làm việc có Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng chính sách xã hội Nguyễn Văn Bình; đại diện lãnh đạo các Ban, ngành, đoàn thể Trung ương.Đồng hành cùng với người nghèo và các đối tượng chính sách
Báo cáo với Thường trực Ban Bí thư về kết quả hoạt động từ khi thành lập đến nay, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Dương Quyết Thắng nêu rõ sau 11 năm hoạt động, Ngân hàng chính sách xã hội đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị xã hội thực hiện tốt những mục tiêu mà Chính phủ đã đặt ra là tập trung nguồn lực lớn, tạo bước đột phá trong công tác giảm nghèo; nâng cao chất lượng và hiệu quả vốn tín dụng chính sách; tách tín dụng chính sách ra khỏi tín dụng thương mại; huy động lực lượng toàn xã hội tham gia vào sự nghiệp xóa đói giảm nghèo và góp phần hạn chế nạn cho vay nặng lãi ở khu vực nông thôn.Từ 3 chương trình dụng nhận bàn giao ban đầu, đến nay, Ngân hàng Chính sách xã hội đang thực hiện 19 chương trình tín dụng chính sách, trong đó có 7 chương trình tín dụng lớn (dư nợ chiếm tới trên 98% tổng dư nợ) gồm cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, cho vay hộ gia đình sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, cho vay giải quyết việc làm và cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở. Tổng dư nợ đến 30/6/2014 đạt 126.666 tỷ đồng, gấp trên 18 lần so với thời điểm thành lập, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 29,4%.Trong hơn 11 năm qua, cả nước đã có trên 24,5 triệu lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội, với tổng doanh số cho vay đạt trên 266 nghìn tỷ đồng.Vốn tín dụng chính sách đã góp phần giúp trên 3,2 triệu hộ vượt qua ngưỡng nghèo; thu hút, tạo việc làm cho trên 10 triệu lao động; giúp trên 3,2 triệu học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng 5,7 triệu công trình cung cấp nước sạch, công trình nhà tiêu hợp vệ sinh ở nông thôn, gần 700 chòi tránh lũ cho hộ nghèo tại 7 tỉnh miền Trung, gần 95 nghìn căn nhà vượt lũ cho hộ gia đình vùng đồng bằng Sông Cửu Long và Tây Nguyên, gần 484 nghìn căn nhà cho hộ nghèo và các hộ gia đình chính sách chưa có nhà ở trên toàn quốc…Tín dụng chính sách đã giúp người nghèo và các đối tượng chính sách tự lực vươn lên; góp phần tích cực trong việc thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới.Chiến lược phát triển Ngân hàng chính sách xã hội giai đoạn 2011-2020 đề ra mục tiêu tổng quát: Phát triển theo hướng ổn định, bền vững, bảo đảm thực hiện tốt tín dụng chính sách của Nhà nước; đồng thời phát triển các sản phẩm dịch vụ hỗ trợ có hiệu quả hơn cho người nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác.100% hộ nghèo và đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện được tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ cho Ngân hàng chính sách xã hội cung cấp. Dư nợ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt khoảng 10%, tỷ lệ nợ quá hạn dưới 3% tổng dư nợ…Tại buổi làm việc, các đại biểu trao đổi, đánh giá đầy đủ, nêu bật được những kết quả đã làm được cũng như những mặt còn hạn chế trên các mặt công tác của Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam; chia những kinh nghiệm trong công tác cho vay vốn đối với các hộ nghèo, các đối tượng chính sách.Các đại biểu đã nêu lên một số khó khăn, vướng mắc về cơ chế nguồn vốn, cơ chế tài chính và cơ chế tín dụng, đề xuất các giải pháp khắc phục để triển khai thực hiện tốt hơn nữa, hiệu quả hơn nữa các chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước.Làm tốt hơn nữa hoạt động tín dụng chính sách, thực hiện có hiệu qua chủ trương xóa đói, giảm nghèo
Phát biểu kết luận buổi làm việc, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực và đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, công nhân viên và người lao động Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam đã đạt được trong quá trình xây dựng và phát triển.Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh nêu rõ bảo đảm an sinh xã hội nói chung, xóa đói, giảm nghèo nói riêng là chủ trương lớn, là sự nghiệp mà Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm hàng đầu. Trong tổng thể các chính sách phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nhiều chính sách hướng vào mục tiêu xóa đói, giảm nghèo đã được triển khai và mang lại những kết quả hết sức quan trọng. Việt Nam được quốc tế công nhận là quốc gia sớm thực hiện thành công mục tiêu phát triển thiên niên kỷ về xóa đói giảm nghèo và phát triển con người. Những thành tựu đó có đóng góp quan trọng của Ngân hàng Chính sách xã hội.Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam đã luôn bám sát các chủ trương, đường lối, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước về xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới và phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Ngân hàng đã đồng hành cùng với người nghèo và các đối tượng chính sách, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, chung sức chung lòng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao.Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam ngày càng phát triển và vững mạnh, góp phần thiết thực cải thiện, nâng cao đời sống người dân và nhận được sự đồng tình, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân; góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả chủ trương xã hội hóa công tác xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.Nhấn mạnh bước vào giai đoạn phát triển mới, Việt Nam có nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng đứng trước những khó khăn, thách thức rất lớn, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh mong muốn Ngân hàng Chính sách xã hội sẽ cùng với toàn Đảng, toàn dân, tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết nhất trí, khắc phục khó khăn, nỗ lực, vươn lên nhiều hơn nữa để hoàn thành tốt các nhiệm vụ của mình, cùng với cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu đã được Đảng xác định là phấn đấu đến năm 2020 Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; chính trị-xã hội ổn định; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt; độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững, hoạt động đối ngoại ngày càng được mở rộng.Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh lưu ý mặc dù tỷ lệ hộ nghèo của Việt Nam đã liên tục giảm, nhưng số hộ nghèo và hộ cận nghèo vẫn còn tương đối lớn - khoảng trên 14% vào năm 2013 (riêng số hộ cận nghèo chiếm 6,3%); ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, tỷ lệ này còn cao hơn.Ranh giới giữa thoát nghèo và tái nghèo là hết sức mong manh, do vậy, nhiệm vụ giảm nghèo bền vững ở Việt Nam vẫn còn rất nặng nề. Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục những tồn tại hiện nay, thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội giai đoạn 2011-2020.Đề cập về các kiến nghị của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đề nghị trên cơ sở kết quả tổng kết toàn diện Quyết định 131/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ngân hàng Chính sách xã hội, Ban cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước báo cáo Ban cán sự đảng Chính phủ trình Ban Bí thư ban hành Chỉ thị chỉ đạo cấp ủy các cấp quan tâm, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để Ngân hàng chính sách xã hội thực hiện tốt vai trò là công cụ thực hiện có hiệu qua chủ trương xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới của Đảng và Nhà nước./.


Theo vietnamplus.vn

Các chủ đề cùng chuyên mục: