Giao dịch tại Vietcombank. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN).


Theo báo cáo của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), trong 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế, trước dự phòng 6 tháng của Vietcombank đạt 5.178 tỷ đồng, tăng khoảng 14,2% so với cùng kỳ năm trước.Với kết quả đó, Vietcombank đã trích dự phòng rủi ro ở mức 2.400 tỷ đồng, tăng 24,4% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập thuần từ lãi tăng 9%, thu dịch vụ tăng 15,11%, thu từ kinh doanh ngoại tệ giảm 6,6%, thu nợ ngoại bảng tăng hơn 3 lần, chi phí quản lý tăng 16,7%.Như vậy, sau khi trích lập dự phòng rủi ro, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng này đạt 2.778 tỷ đồng, đạt khoảng 49,6% kế hoạch năm, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm trước. Các tỷ suất sinh lời được duy trì, tỷ trọng thu ngoài lãi tăng.Trong đó, hiệu suất sinh lời của tổng tài sản bình quân (ROA) và hiệu suất sinh lời của vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) đạt tương ứng là 0,90% và 10,07%.Cũng trong 6 tháng qua, huy động vốn của Vietcombank đạt mức tăng trưởng mạnh. Trong đó, huy động vốn từ nền kinh tế (không tính bảo hiểm xã hội) tính đến ngày 30/6 đạt 378.780 tỷ đồng, tăng 14,2% so với đầu năm, cao hơn mức tăng bình quân của toàn ngành (5,3%); huy động vốn từ nền kinh tế tăng đều ở cả tổ chức kinh tế (13,5%) và dân cư (14,9%).Cơ cấu vốn tổ chức kinh tế và dân cư hiện khoảng 46-54%, phù hợp với chiến lược đẩy mạnh bán lẻ của ngân hàng.Đến 30/6, dư nợ tín dụng (bao gồm đầu tư trái phiếu doanh nghiệp) của ngân hàng này đạt 293.546 tỷ đồng, tăng 6,63% so với đầu năm, cao hơn mức tăng trưởng chung của toàn ngành (3,5%). Tín dụng tăng khá ở tổ chức kinh tế (6,7%), thể nhân (7,0%).Dư nợ cho vay trung dài hạn tăng 10,63%, trong khi dư nợ cho vay ngắn hạn chỉ tăng 4,35%; tỷ trọng dư nợ cho vay trung dài hạn tăng từ ~ 36% lên mức 38%.Về nợ xấu, thu nợ xử lý dự phòng rủi ro lũy kế 6 tháng của Vietcombank đạt 403 tỷ đồng, tăng khoảng 3,3 lần so với kết quả cùng kỳ năm trước; thu nợ đã bán cho Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng (VAMC) là 434,5 tỷ đồng, đạt 61,65% kế hoạch năm (trong đó 356,5 tỷ đồng được ghi nhận vào doanh thu 6 tháng đầu năm).Tỷ lệ nợ nhóm 2 đến ngày 30/06/2014 của Ngân hàng này ở mức 7,69%, giảm so với 31/12/2013 (8,27%). Tỷ lệ nợ xấu là 3,06%, thấp hơn nợ xấu toàn ngành./.


Theo vietnamplus.vn

Các chủ đề cùng chuyên mục: