(Ảnh minh họa: Trần Việt/TTXVN)


Chủ động phòng ngừa, kiềm chế và làm giảm sự gia tăng tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản có thể xảy ra.Đây là một trong những mục tiêu quan trọng tại Quyết định số 1491/QĐ-NHNN về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 312/QĐ-TTg ngày 28/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm trong ngành Ngân hàng mà Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành.Kế hoạch này tập trung tăng cường các biện pháp phòng ngừa trong các nghiệp vụ quản lý, kinh doanh ngân hàng từ khâu ban hành chính sách đến khâu tổ chức thực hiện, kết hợp chặt chẽ với các cơ quan ban ngành có liên quan trong hoạt động phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm; kết hợp với công tác phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực ngân hàng, công tác phòng, chống khủng bố trong ngành Ngân hàng; đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật...Ngành cũng tăng cường kiểm tra, đôn đốc công tác tiếp nhận xử lý đơn thư tố giác, tin báo về tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, tội phạm và kiến nghị hình thức xử lý phù hợp, đảm bảo mọi tố giác và tin báo về tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, tội phạm đều được tiếp nhận và xử lý kịp thời, đúng quy định của pháp luật.Thực hiện có hiệu quả các biện pháp khuyến khích và bảo vệ người tố giác tham nhũng, tội phạm; xử lý nghiêm các hành vi trả thù người tố giác tội phạm, tố cáo tham nhũng hoặc lợi dụng việc khiếu nại, tố cáo để kích động gây rối an ninh, trật tự.Cũng theo Quyết định này, các đơn vị liên quan cần tăng cường thanh tra, kiểm tra đối với các lĩnh vực liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước; lĩnh vực huy động vốn, cấp tín dụng, kế toán, thanh toán, cấp phép hoạt động ngân hàng, phân cấp, ủy quyền trong lĩnh vực cấp tín dụng, đầu tư, tài chính, chi tiêu, công tác tổ chức cán bộ và giám sát hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân; tiếp tục rà soát, nghiên cứu xây dựng các văn bản hướng dẫn chi tiết về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn.Các đơn vị cũng xác định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng; xây dựng và tổ chực thực hiện Thông tư hướng dẫn thi hành một số nội dung của Luật Giám định tư pháp và Nghị định số 85/2013/NĐ-CP.Cùng với đó, ngành ngân hàng tăng cường hợp tác quốc tế về phòng, chống tội phạm; phối kết hợp chặt chẽ với các Bộ, Ban ngành nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh các loại tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm sử dụng công nghệ cao, giả mạo giấy tờ trong giao dịch ngân hàng, đặc biệt loại tội phạm có thủ đoạn tinh vi trong hoạt động rửa tiền xuyên quốc gia; phối hợp với cơ quan có liên quan triển khai phương án phòng, chống khủng bố trong ngành Ngân hàng.Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 29/7./.
Theo vietnamplus.vn

Các chủ đề cùng chuyên mục: