Cầu Nhật Tân - công trình sử dụng nguồn vốn vay Nhật Bản. (Ảnh minh họa. Nguồn: Vietnam+)


Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ký Quyết định phê duyệt Kế hoạch hành động cải thiện tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA và vốn vay ưu đãi thời kỳ 2014-2015.Theo kế hoạch này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xây dựng Đề án định hướng thu hút, quản lý và sử dụng nguồn ODA và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ thời kỳ 2016-2020; rà soát, phân kỳ đầu tư đối với chương trình, dự án đang triển khai và dự kiến sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ để đảm bảo trong giới hạn trần nợ công, nợ Chính phủ đã được Quốc hội phê chuẩn, trình Chính phủ vào quý 4/2015.Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, ngành liên quan hoàn thiện khung khổ pháp lý và thể chế về ODA và vốn vay ưu đãi; nâng cao chất lượng văn kiện chương trình, dự án và đảm bảo đúng tiến độ đàm phán ký kết điều ước quốc tế; tăng cường năng lực quản lý tổ chức thực hiện dự án; nâng cao trách nhiệm của các cấp trong việc xử lý khó khăn, vướng mắc; tăng cường tính minh bạch, chống tham nhũng; đẩy mạnh công tác giám sát và đánh giá.Theo kế hoạch, Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng Thông tư hướng dẫn về quy trình giải phóng mặt bằng; các bộ liên quan phối hợp với các nhà tài trợ tiến hành rà soát toàn bộ các chương trình, dự án, các gói thầu và đề xuất quy trình, giải pháp cụ thể đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong công tác quản lý dự án./.
Theo vietnamplus.vn

Các chủ đề cùng chuyên mục: