Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN).


Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa chỉ định Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) làm ngân hàng phục vụ cho Dự án “Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên” do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ.Theo Hiệp định tài trợ đã ký, Dự án “Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên” có tổng mức đầu tư 165 triệu USD, trong đó vốn vay WB là 150 triệu USD, vốn đối ứng của Chính phủ là 15 triệu USD.Mục tiêu của Dự án nhằm nâng cao mức sống thông qua cải thiện cơ hội sinh kế ở các xã nghèo tại 4 tỉnh Tây Nguyên gồm: Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum và 2 tỉnh giáp Tây Nguyên là Quảng Nam và Quảng Ngãi.Dự án kỳ vọng sẽ đem lại cơ hội thoát nghèo cho các nhóm đối tượng yếu thế, đặc biệt là các nhóm dân tộc thiểu số tại miền Trung-Tây Nguyên.Ngoài ra, Dự án sẽ khuyến khích nhóm đối tượng này tham gia vào các hoạt động phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương để có cuộc sống tốt đẹp hơn.Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Tổng Giám đốc Agribank chịu trách nhiệm thực hiện các quy định nêu trong Nghị định số 38 về Quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, các văn bản hướng dẫn thực hiện của Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính; các quy định, hướng dẫn của WB để phục vụ tốt việc thực hiện Dự án./.


Theo vietnamplus.vn

Các chủ đề cùng chuyên mục: