Giao dịch tại MB. (Nguồn: MB).


Ngày 20/8, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chấp thuận cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB) được tăng vốn điều lệ từ 11.256 tỷ đồng lên 11.593 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của MB theo phương án tăng vốn điều lệ đã được thông qua.Tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2014-2019 được tổ chức hồi cuối tháng Tư, các cổ đông đã nhất trí thông qua phương án tăng vốn điều lệ của MB lên 15.500 tỷ đồng (tăng 4.243 tỷ đồng) qua 2 đợt phát hành.Trong đợt phát hành đầu tiên, vốn của MB sẽ tăng thêm 337 tỷ đồng thông qua việc phát hành 33,7 triệu cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu để trả cổ tức đợt 2 năm 2013. Đối tượng phát hành là các cổ đông hiện hữu của MB.Trong đợt 2, MB sẽ phát hành thêm 390 triệu cổ phiếu cho các cổ đông chiến lược trong và ngoài nước, để tăng vốn điều lệ thêm ít nhất 3.906 tỷ đồng. Số lượng cổ phiếu cụ thể chào bán cho mỗi cổ đông chiến lược sẽ được Hội đồng quản trị quyết định.Ngân hàng Nhà nước yêu cầu MB có trách nhiệm thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật. Sau khi hoàn tất các thủ tục tăng vốn, MB có trách nhiệm nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi mức vốn điều lệ tại Giấy phép cho Ngân hàng Nhà nước.Bên cạnh đó, MB phải có các giải pháp thực hiện tăng trưởng tín dụng trên cơ sở đảm bảo phù hợp với chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng trong từng thời kỳ./.


Theo vietnamplus.vn

Các chủ đề cùng chuyên mục: