Ảnh minh họa (Nguồn: TTXVN)


Nhiều khoản thu quan trọng tiếp tục có tiến độ khá giúp thu ngân sách Nhà nước sau 8 tháng đã bằng 73,7% dự toán cả năm, tăng hơn 17% so với cùng kỳ năm ngoái.Theo báo cáo của Bộ Tài chính ngày hôm nay (4/9), tỷ lệ trên tương đương với số tiền ước khoảng 576.900 tỷ đồng. Cuối tháng trước, tổng thu ngân sách 7 tháng cũng đạt hơn 497.000 tỷ đồng, tương đương 63,5% dự toán cả năm.Trong số thu 8 tháng trên, thu nội địa ước đạt trên 389.000 tỷ đồng, tăng 21,3% so với cùng kỳ năm 2013. Theo đại diện Bộ Tài chính, nhiều khoản thu quan trọng tiến độ đạt khá so với dự toán và cùng kỳ năm trước như: thu từ khu vực Nhà nước đạt 70,8% dự toán (tăng 37,2% so với cùng kỳ), thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 71,8% dự toán (tăng 10,8% so với cùng kỳ), thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 75,2% dự toán (tăng 16,7% so với cùng kỳ).Ngoài ra, thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 163.900 tỷ đồng, bằng 73,2% dự toán, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm ngoái.Về chi ngân sách Nhà nước, đại diện Bộ Tài chính cho biết, tổng chi ngân sách sau 8 tháng đạt khoảng 681.280 tỷ đồng, đạt 67,7% dự toán. Số chi này so với cùng kỳ năm ngoái đã tăng 11,9%.Từ đó, bội chi ngân sách sau 8 tháng đầu năm là khoảng 104.380 tỷ đồng, bằng 46,6% mức bội chi Quốc hội quyết định đầu năm.Cũng trong 8 tháng qua, báo cáo Bộ Tài chính cho thấy, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 192.773 tỷ đồng, đạt 83,9% kế hoạch bộ giao năm 2014./.


Theo vietnamplus.vn

Các chủ đề cùng chuyên mục: