Quang cảnh lễ ký kết. (Nguồn: BIDV).


Để hỗ trợ các doanh nghiệp khắc phục thiệt hại, khôi phục sản xuất sau sự cố ngày 13-14/5 vừa qua, ngày 04/9, tại tỉnh Bình Dương, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương công bố hỗ trợ gói tín dụng 1.000 tỷ đồng cho các doanh nghiệp bị thiệt hại trên địa bàn tỉnh.Theo đó, gói hỗ trợ tín dụng này được BIDV áp dụng với mức lãi suất cho vay cố định là 7%/năm, trong đó lãi vay mà doanh nghiệp phải trả là 3,5%/năm và phần lãi vay còn lại sẽ được ngân sách của tỉnh Bình Dương hỗ trợ.Mục đích của gói tín dụng là vay vốn trung hạn để thực hiện dự án đầu tư tài sản cố định bao gồm nhà xưởng, máy móc thiết bị và phương tiện phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Tổng mức cho vay của gói tín dụng được xác định dựa trên cơ sở mức độ thiệt hại và nhu cầu vay vốn cần thiết, hợp lý của doanh nghiệp, tối đa không quá 50 tỷ đồng/doanh nghiệp. Tỷ lệ cho vay tối đa bằng 50% vốn đầu tư của một dự án và doanh nghiệp phải tham gia tối thiểu 50% vốn tự có đối với dự án vay vốn và thời gian cho vay được hỗ trợ lãi suất là 03 năm.Ông Lê Trung Thành, Phó Tổng giám đốc BIDV khẳng định: 'BIDV đã rất nỗ lực trong việc thu xếp nguồn vốn với lãi suất cho vay thấp hơn thị trường để thực hiện gói tín dụng này, đây chính là hành động thể hiện sự chia sẻ khó khăn chung với các nhà đầu tư, với doanh nghiệp bị thiệt hại để tạo lập lại môi trường đầu tư kinh doanh .'Còn ông Lê Thanh Cung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết: Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất sử dụng gói 1.000 tỷ đồng để cho vay vốn hỗ trợ lãi suất, trong đó, tỉnh chọn BIDV-Chi nhánh tỉnh Bình Dương là đơn vị đầu mối duy nhất thực hiện gói cho vay vốn hỗ trợ lãi suất của tỉnh cho các doanh nghiêp bị thiệt hại có nhu cầu vay vốn để đầu tư tài sản cố định phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.Trước mắt trong giai đoạn 1 sẽ giải quyết cho 37 doanh nghiệp đại diện cho các doanh nghiệp bị thiệt hại, thuộc sở hữu vốn của các nhà đầu tư cả trong và ngoài nước.Cùng với nhiều chương trình hỗ trợ đã được công bố trước đây, đây cũng là chương trình cho vay hỗ trợ các doanh nghiệp bị thiệt hại trên địa bàn tỉnh Bình Dương theo chỉ đạo Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước./.


Theo vietnamplus.vn

Các chủ đề cùng chuyên mục: