Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN).


Ngày 03/9/2014, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Quyết định số 1766/QĐ-NHNN chấp thuận cho Ngân hàng Thương mại Công thương Việt Nam (VietinBank) triển khai dịch vụ ATM lưu động.Địa điểm triển khai là Khu công nghiệp Thăng Long, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội và Khu công nghiệp Bình Chiểu, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Số lượng ATM lưu động triển khai là 05 xe ATM lưu động, mỗi xe trang bị 02 máy ATM và thời gian triển khai đến hết ngày 31/3/2015.Để thực hiện cung ứng dịch vụ này, VietinBank phải đăng ký bằng văn bản với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trên địa bàn triển khai trong thời hạn 15 ngày làm việc trước mỗi lần triển khai dịch vụ ATM lưu động.Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu VietinBank phải có trách nhiệm thiết lập và duy trì giải pháp, cơ sở hạ tầng kỹ thuật cần thiết để đảm bảo sự hoạt động an toàn của ATM lưu động và thực hiện đầy đủ các quy trình quản lý rủi ro, quy trình vận hành, các biện pháp phòng ngừa việc giả mạo ATM lưu động đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.Bên cạnh đó, Ngân hàng phải hoàn chỉnh các quy định nội bộ về chính sách bảo mật thông tin, quy trình vận hành, quy trình quản lý rủi ro, bảo trì, bảo dưỡng, kiểm soát, giám sát hoạt động ATM lưu động và gửi bản chính thức về Ngân hàng Nhà nước (qua Vụ Thanh toán) trước khi triển khai dịch vụ để theo dõi.Ngoài ra, VietinBank có trách nhiệm báo cáo Ngân hàng Nhà nước (qua Vụ Thanh toán) về tình hình triển khai ATM lưu động tính đến ngày 31/12/2014 và 31/3/2015.Trước VietinBank, Ngân hàng Đông Á cũng đã triển khai dịch vụ ATM lưu động từ năm 2010, tuy nhiên hiện nay Ngân hàng này đã dừng dịch vụ này vì nhiều lý do./.


Theo vietnamplus.vn

Các chủ đề cùng chuyên mục: