Ảnh minh họa (Nguồn: TTXVN)


Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh vừa có ý kiến chỉ đạo Bộ Tài chính và các đơn vị liên quan đề xuất các biện pháp để tiếp tục triển khai bảo hiểm nông nghiệp.Theo thông tin vừa được Bộ Tài chính công bố ngày hôm nay (8/9), Phó Thủ tướng cho rằng chưa nên kết thúc thí điểm ngay chương trình thí điểm bảo hiểm nông nghiệp khi Bộ Tài chính chưa đề xuất hướng sắp tới.Bởi vậy, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các cơ quan, đơn vị liên quan được yêu cầu tiếp tục đề xuất thực hiện chương trình bảo hiểm nông nghiệp, đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng và phù hợp với tình hình thực tế của các doanh nghiệp, các địa phương.Theo báo cáo tại 20 tỉnh, thành phố thí điểm, trong 3 năm triển khai đã có hơn 304.000 hộ nông dân, tổ chức sản xuất nông nghiệp tham gia bảo hiểm nông nghiệp trong đó có trên 233.000 hộ nghèo (chiếm 76,8% tổng số hộ tham gia bảo hiểm) tham gia. Tổng số tiền đã giải quyết bồi thường bảo hiểm đến thời điểm 20/6 là 701,8 tỷ đồng.Đánh giá của ngành tài chính cho rằng, sau 3 năm kể từ khi ban hành Quyết định 315/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, việc thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp đã đạt được những kết quả thiết thực và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân. Ngoài ra, thông qua thí điểm, bảo hiểm nông nghiệp đã tạo cho người sản xuất nông nghiệp ý thức và thói quen tuân thủ quy trình sản xuất, canh tác, nuôi thủy sản.Trước đó, tại hội nghị tổng kết chương trình thí điểm bảo hiểm nông nghiệp vào cuối tháng Sáu, nhiều địa phương cũng thể hiện mong muốn được tiếp tục thực hiện mô hình trên để giúp đỡ bà con nông dân.Với mô hình thí điểm bảo hiểm nông nghiệp, Nhà nước hỗ trợ 100% phí bảo hiểm cho hộ nông dân, cá nhân nghèo và hỗ trợ 80% phí bảo hiểm cho hộ nông dân, cá nhân cận nghèo tham gia thí điểm bảo hiểm nông nghiệp. Mức hỗ trợ với hộ cận nghèo sau đó đã được nâng lên tỷ lệ 90%.Ngoài ra, Nhà nước còn hỗ trợ 60% phí bảo hiểm cho hộ nông dân, cá nhân không thuộc hai diện trên và hỗ trợ 20% phí bảo hiểm cho tổ chức sản xuất nông nghiệp tham gia thí điểm bảo hiểm nông nghiệp./.


Theo vietnamplus.vn

Các chủ đề cùng chuyên mục: