Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 126/2014/TT-BTC quy định một số thủ tục về kê khai, thu nộp thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.Một trong những thay đổi đáng chú ý trong Thông tư là người nộp thuế thực hiện nộp tiền thuế trực tiếp vào Kho bạc Nhà nước hoặc tại tổ chức tín dụng.Cơ quan Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan có thể thực hiện thu số tiền thuế do người nộp thuế nộp và chuyển toàn bộ số tiền thuế đã thu vào tài khoản thu ngân sách của Kho bạc Nhà nước mở tại ngân hàng thương mại theo quy định.Trong trường hợp cụ thể, người nộp thuế tự khai báo và nộp tiền tại điểm thu của Kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng hoặc cho cơ quan hải quan nơi làm thủ tục. Người nộp thuế được lựa chọn nộp tiền thuế bằng chuyển khoản hoặc bằng tiền mặt.Thông tư này có hiệu lực từ 1/10/2014./.<iframe frameborder='0' width='560' height='420' src='//www.youtube.com/embed/eI4d9SlFzE4?rel=0'></iframe>

Theo vietnamplus.vn

Các chủ đề cùng chuyên mục: