Chiều tối ngày 30/9, tại thành phố Đà Nẵng, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam (VBSP) tổ chức lễ ký kết Biên bản ghi nhớ với Ngân hàng Chính sách Lào (NBB) chi nhánh tỉnh Savannakhet và Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam (VBSP) chi nhánh thành phố Đà Nẵng.Theo Biên bản ghi nhớ, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng và Chi nhánh Ngân hàng chính sách Lào tỉnh Savannakhet thống nhất hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau trên các nội dung: Xây dựng mô hình trao đổi ứng dụng nghiệp vụ; làm địa điểm tham quan học tập kinh nghiệm và những sự kiện hợp tác chung của Ngân hàng Chính sách Lào và Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam; các văn bản hợp tác và các hoạt động giao lưu (nếu có) giữa hai chi nhánh tỉnh trong khuôn khổ hoạt động hợp tác giữa VBSP và NBB phải được sự đồng ý trước bằng văn bản của Hội sở chính hai ngân hàng, phù hợp với luật pháp, phong tục tập quán hai nước Việt Nam và Lào.Ngoài ra, hai Chi nhánh cũng thống nhất hợp tác, trao đổi kinh nghiệm về các lĩnh vực trong khuôn khổ chương trình hợp tác tổng thể của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam và Ngân hàng Chính sách nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào theo từng thời kỳ, được cụ thể hóa ở cấp độ chi nhánh.Trước mắt, trong giai đoạn 2014-2015, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực phương pháp quản lý và bổ túc-đào tạo cán bộ tại chi nhánh; biện pháp quản lý nợ và xử lý nợ rủi ro; quy trình tín dụng và Trao đổi kinh nghiệm quá trình tiếp nhận và vận hành chương trình Core Banking.Bên cạnh đó, hai ngân hàng chi nhánh cũng tiến hành trao đổi kinh nghiệm về lĩnh vực liên quan đến cấp độ quản lý chi nhánh.Bà Trần Thị Phương Lan, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng, khẳng định sau lễ ký kết, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức thực hiện đúng chương trình nội dung đã ký kết giữa hai chi nhánh, cũng như thường xuyên trao đổi kinh nghiệm với Ngân hàng Chính sách chi nhánh tỉnh Savannakhet với các hình thức và phương pháp phù hợp, tuân thủ đúng quy chế, quy định, quy đình thủ tục của ngành./.


Theo vietnamplus.vn

Các chủ đề cùng chuyên mục: