Bệnh viện Tim Hà Nội - mô hình hoạt động hiệu quả theo cơ chế tự chủ tài chính, xã hội hóa y tế. (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)


Ngày 3/10, tại hội nghị xúc tiến đầu tư xã hội hóa y tế tại các bệnh viện Hà Nội, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền cho biết nhằm đẩy mạnh xã hội hóa y tế, hiện nay, liên ngành y tế-tài chính-kế hoạch đầu tư đã đề xuất với thành phố và được thành phố đồng ý bảo trợ, hỗ trợ 50% lãi suất vốn vay cho các đơn vị vay vốn tín dụng để thực hiện xã hội hóa y tế.Theo đề xuất, các đơn vị có nhu cầu vay vốn tham gia xã hội hóa phải xây dựng được đề án và người tham gia xã hội hóa phải không được hưởng lương từ nguồn ngân sách.Căn cứ theo đề xuất của các đơn vị, hiện nhu cầu vốn vay để thực hiện xã hội hóa khoảng trên 1.000 tỷ đồng. Đã có 17 đơn vị đăng ký vay vốn xã hội hóa, ngoài ra 11 đơn vị khác đăng ký tham gia xã hội hóa theo hình thức liên danh, liên kết.Đánh giá về kết quả thực hiện thu hút xã hội hóa y tế, ông Hiền cho biết, thời gian qua, ngành y tế đã từng bước đẩy mạnh xã hội hóa thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển ngành y tế, đồng thời giảm bớt khó khăn cho nguồn ngân sách thành phố.Tuy nhiên, công tác xã hội hóa y tế vẫn còn nhiều tồn tại, bất cập. Các chỉ tiêu thu hút nguồn lực xã hội hóa không hoàn thành, việc thực hiện các nội dung đề án xã hội hóa cũng chưa đáp ứng yêu cầu.Các văn bản hướng dẫn và việc hướng dẫn của các cấp, ngành cũng chưa rõ ràng nên việc thực hiện xã hội hóa còn gặp nhiều khó khăn.Để triển khai xã hội hóa y tế đạt kết quả cao, các đơn vị cần triển khai rành mạch, công bằng, trước khi xã hội hóa phải bàn bạc kỹ với cán bộ nhân viên tránh tình trạng bất đồng, kiện cáo sau này, cần thiết phải bố trí một khu riêng, hạch toán độc lập để thực hiện minh bạch xã hội hóa.Thực hiện Đề án số 100 của Ủy ban Nhân dân thành phố về đẩy mạnh xã hội hóa y tế giai đoạn 2009-2015, trong 5 năm qua, Hà Nội đã có 13/41 bệnh viện công lập và sáu trung tâm y tế xây dựng và thực hiện 48 đề án liên danh liên kết mua sắm trang thiết bị hoặc cho đối tác đầu tư lắp đặt trang thiết bị phục vụ hoạt độngNhìn chung, các bệnh viện chuyên khoa như bệnh viện Tim, Ung Bướu, Phụ sản triển khai xã hội hóa thành công, còn đối với các bệnh viện đa khoa thì công tác xã hội hóa y tế vẫn còn đang là một thách thức./.


Theo vietnamplus.vn

Các chủ đề cùng chuyên mục: