Các Bộ trưởng Tài chính APEC chụp ảnh lưu niệmNgày 22/10, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 21 tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã thông qua Tuyên bố chung.
Tuyên bố chung của Hội nghị gồm 18 điểm tập trung vào các vấn đề kinh tế toàn cầu và khu vực; đầu tư và tài trợ cơ sở hạ tầng; cải cách chính sách tài khóa và thuế phục vụ tái cơ cấu kinh tế; cải thiện dịch vụ tài chính ...Tuyên bố chung khẳng định trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu tiếp tục phải đối mặt với tổng cầu yếu, tăng trưởng không đồng đều và vẫn thấp hơn mức độ cần thiết để tạo việc làm, nguy cơ suy giảm tăng trưởng tiếp tục lên cao, khu vực APEC, với vai trò là động lực của nền kinh tế thế giới, cần dẫn đầu quá trình phục hồi toàn cầu hướng tới mục tiêu tăng trưởng mạnh mẽ, bền vững và cân bằng. Tuyên bố nhấn mạnh tầm quan trọng của tiến trình hợp tác các Bộ trưởng Tài chính APEC (FMP) như một diễn đàn cho các nền kinh tế trong khu vực chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi, xây dựng sự đồng thuận và tăng cường hợp tác.Bên cạnh đó, các bộ trưởng cam kết sẽ sử dụng diễn đàn này một cách tích cực hơn và tăng cường hợp tác chính sách giữa FMP và các cơ chế hợp tác đa phương khác như G-20.Về đầu tư và tài trợ cơ sở hạ tầng, tuyên bố kêu gọi nỗ lực hơn nữa, bao gồm cả những cải cách chính sách, để thu hút nguồn tài chính dài hạn và thúc đẩy các nguồn lực của khu vực tư nhân đáp ứng nhu cầu thiếu hụt, bao gồm cả việc phát triển quan hệ đối tác công-tư (PPP).Tuyên bố cũng khẳng định tầm quan trọng của việc tăng cường năng lực trong khu vực công để thúc đẩy các dự án PPP về cơ sở hạ tầng, học hỏi từ thực tiễn triển khai PPP trong các nền kinh tế APEC và hoan nghênh những nỗ lực của các thành viên trong việc hỗ trợ phát triển các dự án PPP về cơ sở hạ tầng trong APEC.Các bộ trưởng APEC cũng cam kết thực hiện chính sách tài khóa và chính sách thuế phù hợp; nỗ lực hơn nữa để tạo thêm việc làm cho tất cả các công dân thông qua những biện pháp như hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs), tăng cường giáo dục và đào tạo... Tuyên bố thừa nhận tầm quan trọng của việc củng cố các tổ chức tài chính, thúc đẩy hệ thống thuế công bằng và minh bạch.Tuyên bố khẳng định ủng hộ Quỹ Khí hậu Xanh, đồng thời cho rằng tài chính khí hậu là một vấn đề quan trọng để giải quyết biến đổi khí hậu.Các bộ trưởng Tài chính APEC cũng hoan nghênh sự hợp tác của Trung Quốc với Việt Nam trong việc xây dựng năng lực cho các cán bộ tài chính thông qua sự hợp tác giữa Trung tâm Tài chính và Phát triển châu Á-Thái Bình Dương (AFDC) và Trường Đào tạo cán bộ tài chính của Bộ Tài chính Việt Nam từ năm 2008./.
Theo vietnamplus.vn

Các chủ đề cùng chuyên mục: