Lãnh đạo hai bên ký kết. (Nguồn: Agribank)


Tại buổi ký kết hợp tác toàn diện giữa Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) và Tập đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) vào chiều ngày 28/10, Agribank cam kết tài trợ tín dụng 10.000 tỷ đồng cho Tập đoàn này trong vòng 5 năm.Theo đó, căn cứ vào nhu cầu vốn tín dụng của Vinacomin (bao gồm công ty mẹ và các đơn vị thành viên) và nguồn vốn của Agribank, Agribank sẽ tài trợ hoặc làm đầu mối thu xếp vốn nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn lưu động, tài trợ dự án, bảo lãnh, chiết khấu chứng từ, thuê mua tài chính… phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và các dự án đầu tư khả thi của Vinacomin.Việc cung cấp tín dụng và các dịch vụ tài chính, ngân hàng được thực hiện trực tiếp giữa Agribank và Vinacomin (bao gồm công ty mẹ và các đơn vị thành viên). Tùy từng trường hợp cụ thể, Agribank thông báo và phối hợp với Vinacomin trong việc xem xét tài trợ vốn trong hoạt động kinh doanh và đầu tư của Vinacomin tuân thủ theo quy định của pháp luật và quy định của Agribank.Bên cạnh đó, Vinacomin cũng sẽ mở tài khoản tiền gửi bằng VND, ngoại tệ tại Sở giao dịch Agribank hoặc đơn vị khác do Agribank chỉ định; khuyến khích các nhà cung cấp, khách hàng đang sử dụng dịch vụ, sản phẩm của Vinacomin mở tài khoản và thực hiện các giao dịch thanh toán với Vinacomin tại các chi nhánh trong hệ thống Agribank…Ngoài ra, Agribank và Vinacomin sẽ hợp tác về các dịch vụ như: Dịch vụ quản lý vốn tập trung; dịch vụ bảo lãnh; dịch vụ chứng khoán, phát hành trái phiếu và đầu tư; dịch vụ thanh toán và sản phẩm giá trị gia tăng về ngoại hối; dịch vụ bảo hiểm và quản trị rủi ro; dịch vụ, sản phẩm ngân hàng khác…Ông Tiết Văn Thành, quyền Tổng Giám đốc Agribank cho biết, bên cạnh vai trò chủ đạo trong đầu tư tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn theo chủ trương của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, Agribank chú trọng mở rộng đầu tư vào nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó có sản xuất công nghiệp than và khoáng sản. Với quan hệ truyền thống đã có giữa Agribank và Vinacomin và những lợi thế đặc thù, Agribank cam kết sẽ cung cấp các sản phẩm dịch vụ tốt nhất cho Vinacomin đảm bảo hợp tác lâu dài và phát huy thế mạnh của mỗi bên./.


Theo vietnamplus.vn

Các chủ đề cùng chuyên mục: