Doanh nghiệp đăng ký làm thủ tục thông quan tại Hải quan cửa khẩu Mộc Bài. (Ảnh: Kim Phương/TTXVN)


Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh vừa phê duyệt kế hoạch phân bổ vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020, trong đó dành 475 tỷ đồng từ nguồn thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra vào cửa khẩu để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng và nâng cấp các cửa khẩu.Trong danh mục đầu tư, nâng cấp các cửa khẩu đến năm 2020, tỉnh Tây Ninh dự kiến sẽ đầu tư, nâng cấp 2 cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Xa Mát trở thành cửa khẩu văn minh, hiện đại ngang tầm với các cửa khẩu các nước trong khu vực; đồng thời xây dựng 2 cửa khẩu phụ là Kà Tum (huyện Tân Châu) và Chàng Riệc (huyện Tân Biên) đủ điều kiện để nâng cấp lên cửa khẩu chính.Đối với 12 cửa khẩu phụ còn lại của tỉnh là Phước Tân, Tà Nông, Long Phước, Long Thuận, Cây Me, Cây Gõ (huyện Bến Cầu) Tân Nam, Tân Phú (huyện Tân Biên) Tống Lê Chân, Vạc Sa (huyện Tân Châu), Phước Chỉ (huyện Trảng Bàng), Vàm Trảng Trâu (huyện Châu Thành), tỉnh dự kiến sẽ đầu tư cơ sở hạ tầng như các trạm kiểm soát liên hợp, bãi đậu xe, điểm tập kết trao đổi hàng hóa.Trong giai đoạn 2016-2020, Tây Ninh cũng sẽ dành nguồn kinh phí khoảng 1.200 tỷ đồng (chiếm 17% tổng nguồn vốn đầu tư) cho ngành giao thông, trong đó gần 50% nguồn vốn để thực hiện các dự án đường ra cửa khẩu, nhằm gắn kết giao thông tại các cửa khẩu giữa hai nước, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và cư dân hai bên biên giới Việt Nam-Campuchia qua lại buôn bán.Để các dự án nâng cấp các cửa khẩu sớm được thực hiện, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh yêu cầu Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Ban quản lý Khu kinh tế, Sở Ngoại vụ và các huyện biên giới của tỉnh nhanh chóng tiến hành khảo sát, lập dự án để tỉnh phê duyệt, ghi vốn đầu tư./.
Theo vietnamplus.vn

Các chủ đề cùng chuyên mục: