Phòng giao dịch SCB. (Nguồn: SCB)


Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành văn bản số 8241/NHNN-TTGSNH về việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB).Theo đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận việc SCB tăng vốn điều lệ từ 12.294 tỷ đồng lên 14.294 tỷ đồng theo phương án tăng vốn điều lệ năm 2014 đã được Đại hội đồng cổ đông SCB thông qua.Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Hội đồng quản trị SCB chịu trách nhiệm về việc các cổ đông không sử dụng vốn vay của chính SCB để góp vốn vào Ngân hàng; tiến hành việc tăng vốn điều lệ; thực hiện các thủ tục pháp lý, chế độ thông tin, báo cáo liên quan đến việc tăng vốn điều lệ; thủ tục sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động với mức vốn điều lệ mới theo quy định của pháp luật.Ngân hàng Nhà nước yêu cầu, sau khi hoàn tất các thủ tục tăng vốn điều lệ, nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi mức vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động cho Ngân hàng Nhà nước qua Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.Cũng tại văn bản này, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước giao Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm giám sát chặt chẽ việc SCB thực hiện các nội dung nêu trên; tiếp nhận và thẩm định hồ sơ đề nghị sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động với mức vốn điều lệ mới của SCB, trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) xem xét, quyết định.Văn bản này có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký. Trường hợp việc tăng vốn điều lệ chưa hoàn tất trong thời hạn cho phép, nếu Đại hội đồng cổ đông SCB thông qua việc thay đổi Phương án tăng vốn điều lệ đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận, văn bản này hết hiệu lực pháp lý.SCB là ngân hàng được hợp nhất từ 3 tổ chức tín dụng là Sài Gòn (SCB), Tín Nghĩa (TinNghiaBank) và Đệ Nhất (Ficombank) sau đợt tái cơ cấu vào cuối năm 2011./.


Theo vietnamplus.vn

Các chủ đề cùng chuyên mục: