Giao dịch tại OCB. (Nguồn: OCB)


Ngày 11/11/2014, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành văn bản số 8381/NHNN-TTGSNH về việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông (OCB).Theo đó, Ngân hàng Nhà nước chấp thuận việc OCB tăng vốn điều lệ từ 3.234 tỷ đồng lên 4.000 tỷ đồng theo phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.OCB có trách nhiệm thực hiện các thủ tục pháp lý, chế độ thông tin, báo cáo liên quan đến việc tăng vốn điều lệ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. OCB có trách nhiệm yêu cầu các cổ đông khi tham gia mua hoặc thực hiện quyền mua cổ phần của ngân hàng phải tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.Trường hợp việc phát hành cổ phần dẫn đến cổ đông sở hữu cổ phần từ 5% vốn điều lệ trở lên của OCB, OCB phải trình Ngân hàng Nhà nước xem xét, chấp thuận theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Say khi hoàn tất các thủ tục tăng vốn, OCB có trách nhiệm nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi mức vốn điều lệ tại Giấy phép cho Ngân hàng Nhà nước (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng).Văn bản này có hiệu lực trong 12 tháng kể từ ngày ký. Trường hợp việc tăng vốn điều lệ của OCB chưa hoàn tất trong thời hạn cho phép, nếu Đại hội đồng cổ đông OCB thông qua việc thay đổi phương án tăng vốn điều lệ đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận, văn bản này hết hiệu lực pháp lý./.


Theo vietnamplus.vn

Các chủ đề cùng chuyên mục: