Giao dịch tại VietinBank. (Nguồn: VietinBank)


Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) vừa công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý III, theo đó, tổng tài sản của Ngân hàng này đạt 621.000 tỷ đồng tăng 7,7% so với hồi đầu năm, đạt 97% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông năm 2014.Với lợi nhuận lũy kế 9 tháng ở mức 5.480 tỷ đồng, đạt 75,2% so với kế hoạch đề ra, VietinBank đang dẫn đầu về lợi nhuận trong hệ thống ngân hàng Việt Nam.Nguồn vốn huy động đạt 555.000 tỷ đồng, tăng 8,5% so với đầu năm, đạt 97% kế hoạch. Dư nợ tín dụng của VietinBank đạt 491.000 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm, đạt 95% kế hoạch.Bên cạnh đó, VietinBank tăng cường công tác quản lý và thu hồi xử lý nợ, kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng, đảm bảo tỷ lệ nợ xấu ở mức dưới 3%. Đến nay tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng là 1,42%.Lãnh đạo VietinBank cho biết, tất cả những con số này cho thấy kết quả kinh doanh là vượt trội và VietinBank hoàn toàn có thể đạt và vượt mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2014./.Theo vietnamplus.vn

Các chủ đề cùng chuyên mục: