Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)


Từ 15/1/2015, khi rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải chịu mức phí rút tiền mặt là 0,005% trên tổng số tiền rút.Đây là một trong những nội dung quan trọng tại Thông tư số 35/2014/TT-NHNN quy định phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước.Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện việc thu phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại đơn vị.Chậm nhất vào ngày 15/1 hàng năm, Sở giao dịch, các chi nhánh tổng hợp số liệu thu phí rút tiền mặt trong năm tại đơn vị gửi về Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước hoặc báo cáo theo yêu cầu của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước khi cần thiết.Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng chịu trách nhiệm thanh tra, giám sát việc thực hiện Thông tư và xử lý vi phạm theo thẩm quyền.Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/1/2015 và bãi bỏ Thông tư số 01/2007/TT-NHNN ngày 7/3/2007 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện Điều 4 và Điều 7 Nghị định số 161/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ quy định về thanh toán bằng tiền mặt./.


Theo vietnamplus.vn

Các chủ đề cùng chuyên mục: