chi huy truong cong trinh
Hiện nay có rất nhiều người ✉ hỏi về Chứng chỉ hành nghề chỉ huy trưởng công trường và có sự nhầm lần giữa Chứng chỉ hành nghề chỉ huy trưởng và chứng chỉ bồi bổ nghiệp vụ chỉ huy trưởng công trường☢
chung chi chi huy truong cong trinh
Xin trả lời: Không có cái gọi là Chứng chỉ hành nghề chỉ huy trưởng cũng như giấy chứng thực chỉ huy trưởng công trường không mà chỉ có ≢ “Chứng chỉ tẩm bổ nghiệp vụ chỉ huy trưởng công trường xây dựng” do các cơ sở đào tạo cấp☣
Để giúp các học viên nắm vững những yêu cầu và nhiệm vụ của một cán bộ chỉ huy trưởng công trường, có thể đảm đang tốt công tác chỉ huy trưởng công trường xây dựng

Các chủ đề cùng chuyên mục: