chuyển nhà thành hưng Gần đây Chính phủ đề cập nhiều hơn đến vai trò của liên kết trong phát triển, đặc biệt là liên kết vùng. Vậy Thủ tướng mong muốn Hà nội đóng vai trò như thế nào trong thực hiện mối liên kết này?

Hội nhập, liên kết, kết nối, hợp tác để cùng phát triển, cùng thắnglà một xu thế của thế giới. Việt Nam chúng ta hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng cũng là thể hiện chủ trương mở rộng, hợp tác, liên kết nhằm tăng thêm các cơ hội về thương mại, đầu tư và thị trường. Thời gian tới khi Việt Nam gia nhập TPP cùng với 12 FTA khác đã ký kết, Việt Nam có quan hệ thương mại tự do với 55 quốc gia, trong đó có 20 quốc gia thuộc nhóm G20,các doanh nghiệp ở Hà Nội sẽ đứng trước cơ hội và thách thức rất lớn.

Hà Nội là điểm đến quốc tế quan trọng với nhiều dự án FDI công nghệ hiện đại đang và sẽ đầu tư trên địa bàn. Cần tận dụng cơ hội đó để “nâng cấp” các doanh nghiệp trong nước thông qua sự kết nối, hợp tác với các doanh nghiệp nước ngoài, nhất là công nghiệp phụ trợ. Hà Nội cần phát triển trong mối liên hệ liên kết vùng để mở rộng không gian phát triển, cộng hưởng với những lợi thế sẵn có.

Các chủ đề cùng chuyên mục: