chuyển nhà thành hưng Hà Nội cần phát huy và trở thành đầu tàu dẫn dắt sự phát triển cho cả cả vùng Thủ đô như quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Nếu Hà Nội cần một cơ chế đặc biệt để hình thành liên kết vùng và giữ vai trò trung tâm trong mối liên kết đó thì có thể làm đề án đề xuất với Chính phủ.

Quá trình đô thị hóa đang diễn ra mạnh mẽ ở Việt Nam, Thủ tướng muốn nhắn nhủ điều gì tới lãnh đạo Thủ đô trong quản lý quá trình đô thị hóa hiện nay?

Đô thị hóa là một xu thế tất yếu trong quá trình phát triển. Chúng ta phải quản lý sao cho quá trình này diễn ra một cách trật tự, có kiểm soát để tạo sự tương thích, hài hòa giữa những nét hiện đại và giá trị cổ kính, truyền thống; xây dựng được nếp sống văn minh đô thị. Hà Nội là một trong những thành phố đẹp nhất cả nước. Nhưng vẻ đẹp truyền thống có thể dần dần mất đi trong quá trình đô thị hóa ồ ạt.

Nếu không có giải pháp thỏa đáng, Hà Nội sẽ trở thành một thành phố tắc nghẽn, ô nhiễm như một số thành phố khác trong khu vực Châu Á, Đông Nam Á. Hà Nội cần phải “bẻ ghi” để thành phố không trượt đi trên con đường này. Để làm được việc này thì cần thực hiện rất nhiều việc. Đầu tiên là đổi mới việc làm quy hoạch, quản lý quy hoạch. Quy hoạch của một thành phố nhất là Hà Nội không phải là bản vẽ kỹ thuật mà là tổng hòa các yếu tố kinh tế, môi trường, văn hóa để phục vụ người dân và doanh nghiệp. Vì vậy, Hà Nội cần đi đầu trong việc đổi mới cách làm quy hoạch với sự tham gia ý kiến của doanh nghiệp, của người dân, các chuyên gia và các ngành có liên quan.

Các chủ đề cùng chuyên mục: