chuyển nhà thành hưng theo Chủ tịch nước, đất nước đang bước vào giai đoạn cách mạng mới với những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Đại hội lần thứ XII của Đảng đúc kết những bài học kinh nghiệm sâu sắc sau 30 năm đổi mới. Nghị quyết Đại hội sẽ là kim chỉ nam để Đảng bộ TP tổ chức quán triệt, tiếp thu, cụ thể hóa thành chương trình hành động, đẩy mạnh đồng bộ, toàn diện công cuộc đổi mới trên địa bàn, hiện thực hóa mục tiêu xây dựng TP có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình; sớm trở thành một trong những trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ của khu vực Đông Nam Á.

Chủ tịch nước cho biết: “Để đạt được mục tiêu, yêu cầu trên, cần tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, năng động, sáng tạo, đoàn kết, không ngừng xây dựng Đảng bộ TP thật sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp, thật sự là chính quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân”.

“Nỗ lực phấn đấu để thành tựu đạt được trong thời gian tới của TP không chỉ là tỷ lệ tăng trưởng cao hơn cả nựớc, tỷ lệ đóng góp ngân sách ngày càng cao, mà quan trọng hơn chính là kinh nghiệm, mô hình, giải pháp mới, mang tính đột phá trong vai trò là đầu tàu kinh tế của cả nước, góp phần tích cực để Đảng, Nhà nước ta tiếp tục hoàn thiện đường lối, chính sách, pháp luật, đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững hơn nữa”, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Cùng với sự chủ động, sáng tạo và quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP, Chủ tịch nước đề nghị Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương tiếp tục hỗ trợ thiết thực cho TP về mọi mặt để TP có thêm động lực phát triển, lan tỏa động lực cho vùng và cả nước phát triển và mãi mãi xứng đáng là thành phố vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu - Thành phố Anh hùng

Các chủ đề cùng chuyên mục: