Theo số liệu do Bộ Tài chính Nhật Bản công bố ngày 11/11, trong nửa đầu tài khóa 2013, cán cân thanh toán tài khoản vãng lai của Nhật Bản đạt thặng dư 3.054,8 tỷ yen, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm trước.Điều này đánh dấu lần tăng thặng dư tài khoản vãng lai (theo chu kỳ sáu tháng) đầu tiên của Nhật Bản trong ba tài khóa qua.Nguyen nhân chủ yếu nhờ tăng mạnh thu nhập từ các khoản đầu tư trực tiếp so với mức thâm hụt thương mại hàng hóa trong cùng thời kỳ.Cụ thể, trong nửa đầu tài khóa 2013, thâm hụt thương mại hàng hóa của Nhật Bản là 4.666,4 tỷ yen khi nhập khẩu đạt 38.510,1 tỷ yen (tăng 14,5%) nhưng xuất khẩu chỉ đạt 33.843,7 tỷ yen (tăng 9,2%).Đây cũng là mức thâm hụt thương mại hàng hóa lớn nhất (tính theo sáu tháng) ở Nhật Bản kể từ năm 1985, do tác động của đồng yen mất giá.Tuy nhiên việc đồng nội tệ của Nhật Bản mất giá, ở góc độ khác, lại tạo ra thu nhập lớn hơn từ các khoản đầu tư trực tiếp nước ngoài. Con số này trong nửa đầu tài khóa 2013 là 8.995 tỷ yen nhờ tăng lợi nhuận và cổ tức từ đầu tư cổ phiếu.Theo Bộ Tài chính Nhật Bản, trong nửa đầu tài khóa 2013, đồng nội tệ của Nhật Bản đã bị sụt giá mạnh so với USD và euro, làm tăng tính cạnh tranh hàng hóa xuất khẩu và tăng giá trị các khoản lợi tức từ nước ngoài tính theo đồng yen./.


Theo vietnamplus.vn

Các chủ đề cùng chuyên mục: