Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)


Ngày 18/12, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2014 do Ngân hàng Nhà nước tổ chức.Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, trong bối cảnh khó khăn chung, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, của toàn quân, toàn dân, tình hình kinh tế-xã hội năm 2013 tiếp tục đạt được những chuyển biến tích cực.Trong những thành tựu chung đó, có sự đóng góp quan trọng của ngành ngân hàng, nhất là những nỗ lực thực hiện hiệu quả chính sách tiền tệ nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng và đảm bảo an sinh xã hội.Bên cạnh những kết quả đạt được đáng khích lệ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ ra hạn chế, khó khăn vẫn đang đặt ra đối với ngành ngân hàng trong năm 2014 như lạm phát được kiểm soát nhưng chưa vững chắc, kinh tế vĩ mô chưa thật sự ổn định, khả năng huy động và tiếp cận vốn tín dụng của một bộ phận doanh nghiệp còn hạn chế, tỷ lệ nợ xấu vẫn còn cao, hoạt động của một số tổ chức tín dụng chưa thật an toàn, vẫn còn tiềm ẩn rủi ro mất an toàn thanh khoản.Chỉ đạo nhiệm vụ của ngành ngân hàng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, bên cạnh thuận lợi, năm 2014 còn có nhiều khó khăn thách thức nên tinh thần chung của cả nước năm nay là phải tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, phải kiểm soát được lạm phát, đây là vấn đề có ý nghĩa quyết định nhất để chúng ta phát triển bền vững; duy trì tăng trưởng hợp lý và nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh trạnh của nền kinh tế, trên cơ sở đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế; bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân.Với tinh thần chung như vậy, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu ngành ngân hàng phải tiếp tục thực hiện tốt chính sách tiền tệ gắn chặt với chính sách tài khóa và các chính sách khác; đảm bảo giữ lạm phát năm 2014 ở mức 6,5-7%; giữ ổn định tỷ giá; điều hành lãi suất và tín dụng phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, mục tiêu kiểm soát lạm phát, tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế; bảo đảm an toàn thanh khoản và hoạt động của hệ thống các tổ chức tín dụng và nền kinh tế.Bên cạnh đó, ngành tiếp tục quản lý tốt thị trường vàng, Ngân hàng Nhà nước phải độc quyền xuất nhập khẩu vàng; các ngân hàng thương mại dứt khoát không được huy động vàng, cho vay vàng; không để thị trường vàng làm mất ổn định kinh tế vĩ mô.Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước tiếp tục quyết liệt hơn nữa trong tái cơ cấu hệ thống ngân hàng; đối với các ngân hàng đang hoạt động lành mạnh phải làm cho tốt hơn, hiệu quả hơn, tiếp tục mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng hoạt động, qua đó góp phần xử lý nợ xấu.Các ngân hàng thương mại đã cổ phẩn hóa phải tiếp tục tăng tỷ trọng cổ phần; những ngân hàng đang còn yếu kém, đang khó khăn phải kiên quyết cơ cấu để lành mạnh hóa hoạt động; hạn chế và tiến tới chấm dứt tình trạng sở hữu chéo trong hệ thống các tổ chức tín dụng.Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011-2015 theo đúng mục tiêu và lộ trình đề ra; triển khai đề án xử lý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng, tổ chức hoạt động của công ty quản lý tài sản hiệu quả để xử lý nợ xấu; chỉ đạo các tổ chức tín dụng chủ động cơ cấu lại nợ, trích lập đầy đủ và sử dụng dự phòng rủi ro để xử lý nợ xấu, đồng thời tăng cường hơn nữa công tác thanh tra, giám sát hoạt động của hệ thống ngân hàng.Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước cần tiếp tục hoàn thiện thể chế về tiền tệ và hoạt động ngân hàng, hướng tới phù hợp với các chuẩn mực, thông lệ quốc tế nhằm tăng cường hiệu lực quản lý, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, đầy đủ và bình đẳng cho các tổ chức tín dụng, góp phần minh bạch hóa hoạt động tài chính tại Việt Nam, duy trì sự ổn định, an toàn và phát triển lành mạnh của hệ thống ngân hàng.Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lưu ý cần đặc biệt quan tâm, chủ động cung cấp thông tin về chủ trương, chính sách của Ngân hàng Nhà nước nhằm tạo sự đồng thuận trong việc triển khai thực hiện các chính sách, nâng cao hiệu quả điều hành chính sách tiền tệ; không để những thông tin sai lệch làm ảnh hưởng đến an toàn hoạt động của hệ thống ngân hàng đồng thời phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành và địa phương trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, hỗ trợ doanh nghiệp, hỗ trợ thị trường, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tạo điều kiện thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.Theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình, năm 2013, Ngân hàng Nhà nước đã cùng các bộ, ngành liên quan tập trung triển khai quyết liệt và có hiệu quả các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, đặc biệt là Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013 và Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu.Bên cạnh đó, ngành ngân hàng đã triển khai tích cực, mạnh mẽ các giải pháp nhằm kiềm chế lạm phát, giảm mặt bằng lãi suất để hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh; tập trung vốn cho các lĩnh vực sản xuất ưu tiên; tăng cường quản lý thị trường ngoại tệ, ổn định tỷ giá, tăng dự trữ ngoại hối Nhà nước.Cùng với đó, ngành đã tổ chức sắp xếp lại và tăng cường quản lý thị trường vàng; thực hiện cơ cấu lại các tổ chức tín dụng, xử lý nợ xấu theo Đề án đã được phê duyệt nhằm lành mạnh hóa, đảm bảo an toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống các tổ chức tín dụng; đẩy mạnh hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế; tiếp tục hoàn thiện thể chế và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong lĩnh vực ngân hàng.Kết quả điều hành chính sách tiền tệ, hoạt động ngân hàng năm 2013 đã cơ bản đạt mục tiêu theo chủ trương của Chính phủ, lạm phát được kiểm soát, thanh khoản của hệ thống ngân hàng được đảm bảo và cải thiện đáng kể; mặt bằng lãi suất giảm mạnh, cơ cấu tín dụng tiếp tục chuyển dịch theo hướng tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên đã góp phần hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.Thị trường ngoại tệ và tỷ giá ổn định, niềm tin vào đồng tiền Việt Nam được củng cố; thị trường vàng được tổ chức, sắp xếp lại một cách căn bản và ổn định; Đề án Tái cơ cấu các tổ chức tín dụng được triển khai quyết liệt và đã đạt được những kết quả tích cực, giảm thiểu rủi ro hệ thống và lành mạnh hoá hoạt động của các tổ chức tín dụng.Thống đốc Nguyễn Văn Bình cho biết, năm 2014, Ngân hàng Nhà nước xác định mục tiêu và các giải pháp lớn về điều hành chính sách tiền tệ là: Điều hành chủ động và linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý, đảm bảo an toàn thanh khoản các tổ chức tín dụng; điều hành lãi suất và tỷ giá phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, tiền tệ, đặc biệt là diễn biến của lạm phát, bảo đảm giá trị đồng Việt Nam, tiếp tục khắc phục tình trạng vàng hóa, đô la hóa trong nền kinh tế.Thống đốc cùng cho biết ngành ngân hàng sẽ thực hiện các giải pháp điều hành tín dụng theo hướng mở rộng tín dụng đi đôi với kiểm soát chất lượng tín dụng; tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để xử lý nợ xấu; tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra và nâng cao tính công khai, minh bạch hoạt động của các tổ chức tín dụng./.
Theo vietnamplus.vn

Các chủ đề cùng chuyên mục: