GIải đáp chính sách thuế cho người nộp thuế. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)


Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thu nhập doanh nghiệp.
Nghị định gồm 5 chương 21 Điều quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp về Người nộp thuế; thu nhập chịu thuế, thu nhập miễn thuế; xác định thu nhập tính thuế, xác định lỗ và chuyển lỗ; doanh thu; các khoản chi phí được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế; thuế suất; phương pháp tính thuế; ưu đãi thuế và điều kiện áp dụng ưu đãi thuế.Theo Nghị định, thu nhập chịu thuế bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và thu nhập khác quy định tại khoản 2 Điều 3 của Nghị định này. Đối với doanh nghiệp đăng ký kinh doanh và có thu nhập quy định tại khoản 2 Điều 3 thì thu nhập này được xác định là thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của cơ sở.Nghị định cũng quy định rõ, doanh nghiệp nộp thuế tại địa phương nơi đóng trụ sở chính, trường hợp doanh nghiệp có cơ sở sản xuất hoạch toán phụ thuộc ở địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với địa phương nơi đóng trụ sở chính thì số thuế được tính nộp ở nơi có trụ sở chính và ở nơi có cơ sở sản xuất.Số thuế thu nhập doanh nghiệp tính nộp ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có cơ sở sản xuất hoạch toán phụ thuộc được xác định bằng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ của doanh nghiệp nhân với tỷ lệ giữa chi phí phát sinh tại cơ sở sản xuất hoạch toán phục thuộc với tổng chi phí của doanh nghiệp.Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/2/2014 và áp dụng cho kỳ tính thuế từ năm 2014 trở đi./.
Theo vietnamplus.vn

Các chủ đề cùng chuyên mục: