Năm 2014, Thành phố Hồ Chí Minh được giao chỉ tiêu thu ngân sách đạt 226.000 tỷ đồng, giảm 4,45% so với dự toán năm 2013, chiếm 29% tổng thu của cả nước.Tuy nhiên, để đạt được chỉ tiêu không phải dễ dàng trong bối cảnh có nhiều chính sách mới tác động làm giảm nguồn thu của Thành phố.Đây là thông tin do bà Đào Thị Hương Lan, Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cho biết tại hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, văn hóa và ngân sách năm 2014 của Thành phố, tổ chức ngày 2/1.Theo bà Đào Thị Hương Lan, năm 2014 nhiệm vụ thu ngân sách sẽ bị ảnh hưởng bởi việc sửa đổi thuế thu nhập doanh nghiệp, giảm từ 25% xuống còn 22%; khấu trừ thuế VAT, giảm lệ phí trước bạ xe ôtô từ mức 15% xuống còn 10%; nguồn thu từ phạt vi phạm trong an toàn giao thông sẽ phải điều tiết 70% về ngân sách Trung ương để lo cho lực lượng công an, chỉ trích lại 30% đưa vào ngân sách thành phố trong khi trước đây nguồn này thành phố được sử dụng cho hoạt động các đơn vị làm công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn.Theo mục tiêu Thành phố đề ra, năm 2014, GDP sẽ tăng trưởng ở mức 9,5-10%, tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội dự kiến chiếm khoảng 31% GDP, tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 10%, tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng thấp hơn cả nước, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới của thành phố (thu nhập dưới 16 triệu đồng/người/năm) chiếm 6,8%...Tại hội nghị, ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã nêu một số giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu để thực hiện mục tiêu năm 2014. Đồng thời, đề nghị các quận, huyện, sở, ngành có những phương án cụ thể phấn đấu đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng GDP, đặc biệt là chỉ tiêu thu ngân sách, dù số giao thấp hơn số thu của năm 2013 (238.600 tỷ) nhưng vẫn không được chủ quan mà phải lường trước được diễn biến của tình hình kinh tế.Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cũng chỉ đạo các quận, huyện tập trung các giải pháp nhằm phục hồi nền kinh tế, tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh; Sở Công Thương, tham mưu xây dựng và triển khai hiệu quả cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh ttranh của doanh nghiệp; triển khai có hiệu quả các hoạt động xúc tiến thương mại tại thị trường nội địa; triển khai có hiệu quả các chương trình xúc tiến xuất khẩu và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu.Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, một nhiệm vụ quan trọng khác mà các ngành, quận, huyện trên địa bàn cần tập trung làm là đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế; tiếp tục đầu tư phát triển y tế, giáo dục đào tạo, văn hóa, khoa học và công nghệ; thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là công tác giảm nghèo, tạo việc làm...Năm 2013, trong bối cảnh khó khăn, Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được một số thành tựu quan trọng, trong đó thu nộp ngân sách Nhà nước tính đến ngày 31/12/2013 hơn 237.800 tỷ đồng, tăng 12,44% so với cùng kỳ năm 2012.

Trong đó, thu nội địa và thu dầu thô hơn 161.560 tỳ đồng, tăng 12,44% so với cùng kỳ năm trước; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu gần 76.240 tỷ đồng, tăng 12,43%./.

Theo vietnamplus.vn

Các chủ đề cùng chuyên mục: