Các cơ quan tài chính chủ chốt của Trung Quốc vừa công bố những ưu tiên chính sách trong năm 2014.Nước này sẽ tập trung đẩy mạnh sử dụng đồng Nhân dân tệ trên thị trường thế giới, từng bước mở cửa khu vực ngân hàng để đón nhận nguồn vốn tư nhân trong nước và nước ngoài, siết chặt quản lý các công ty bất động sản, cải thiện cơ chế thông qua việc chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) và một số cải cách khác.Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC, ngân hàng trung ương), dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng việc sử dụng đồng Nhân dân tệ xuyên biên giới, kiên trì với chính sách tiền tệ thận trọng và duy trì sự tăng trưởng tín dụng vững, cải thiện thị trường vốn đa cấp và tham gia hơn nữa vào việc hoạch định chính sách quản lý tài chính quốc tế.Ủy ban giám sát ngân hàng Trung Quốc (CBRC) sẽ thí điểm cho phép 3-4 ngân hàng tư nhân tự chịu trách nhiệm với những rủi ro của mình, nhằm mở cửa lĩnh vực ngân hàng cho các nguồn vốn cá nhân trong nước và nước ngoài.CBRC sẽ nới lỏng các điều kiện để các ngân hàng nước ngoài tham gia lĩnh vực ngân hàng. Đồng thời, CBRC sẽ để mắt tới các công ty phát triển nhà đất và giảm nguy cơ vỡ nợ bắt nguồn từ lĩnh vực xây dựng.Để hướng tới thị trường tài chính hiệu quả hơn, Ủy ban giám sát chứng khoán Trung Quốc sẽ chuyển hệ thống phê duyệt IPO hiện nay sang hệ thống dựa trên đăng ký, theo đó thời gian IPO và triển khai IPO sẽ do thị trường quyết định, với điều kiện các công ty phát hành trái phiếu phải cung cấp đủ thông tin như yêu cầu.Ủy ban quản lý bảo hiểm Trung Quốc (CIRC) đang cân nhắc việc bảo hiểm tai ương đối với những người bị ảnh hưởng bởi các thảm họa.Để nhấn mạnh tầm quan trọng của vệ sinh an toàn thực phẩm, CIRC dự định đưa ra mục bảo hiểm trách nhiệm an toàn thực phẩm trong năm 2014./.
Theo vietnamplus.vn

Các chủ đề cùng chuyên mục: