Ngân hàng Nhà nước cho biết, trong tuần từ 20/1-25/1, lãi suất giao dịch bình quân liên ngân hàng bằng VND có xu hướng tăng ở hầu hết các kỳ hạn, đặc biệt là các kỳ hạn qua đêm và 2 tuần với mức tăng lần lượt 1,92 điểm % và 1,06 điểm %/năm so với trước đó.Tuy nhiên, lãi suất huy động VND ổn định so với tuần trước. Lãi suất huy động của các ngân hàng thương mại Nhà nước và một số ngân hàng cổ phần có thanh khoản tốt ở mức thấp hơn trần lãi suất theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.Hiện nay, mặt bằng lãi suất huy động của các tổ chức tín dụng phổ biến: lãi suất không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng từ 1-1,2%/năm, kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng khoảng 5-7%/năm, kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng khoảng 6,5-7,5%/năm, kỳ hạn trên 12 tháng khoảng 7,5-8,5%/năm.
Lãi suất cho vay bằng VND cũng ổn định so với tuần trước. Hiện nay, lãi suất cho vay phổ biến đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở mức thấp 7-9%/năm.Lãi suất cho vay lĩnh vực sản xuất, kinh doanh khác ở mức 9-11,5%/năm đối với cho vay ngắn hạn; 11,5-13%/năm đối với cho vay trung và dài hạn; trong đó, một số doanh nghiệp có tình hình tài chính lành mạnh, minh bạch, phương án, dự án sản xuất kinh doanh hiệu quả đã được các ngân hàng cho vay với mức lãi suất chỉ 6,5-7%/năm.
Cũng theo Ngân hàng Nhà nước, lãi suất giao dịch bình quân bằng USD trên thị trường liên ngân hàng của kỳ hạn qua đêm ít thay đổi, tăng ở kỳ hạn 2 tuần, 1 tháng và 6 tháng nhưng lại giảm ở các kỳ hạn 3 tháng và 1 tuần.Đối với lãi suất huy động USD phổ biến bằng mức trần do Ngân hàng Nhà nước quy định là 0,25%/năm đối với tiền gửi của tổ chức và 1,25%/năm đối với tiền gửi của dân cư.Lãi suất cho vay USD thì phổ biến từ 4-7%/năm; trong đó, lãi suất cho vay ngắn hạn phổ biến ở mức 4-6%/năm, lãi suất cho vay trung và dài hạn ở mức 6-7%/năm./.


Theo vietnamplus.vn

Các chủ đề cùng chuyên mục: