Các tàu chở container chờ dỡ hàng tại cảng Oakland, California. (Ảnh: AP)


Theo báo cáo công bố ngày 19/3 của Bộ Thương mại Mỹ, nhờ xuất khẩu tăng mạnh, thâm hụt tài khoản vãng lai của nước này trong quý 4/2013 đã giảm từ 96,4 tỷ USD trong quý trước đó xuống 81,1 tỷ USD, mức thấp nhất kể từ quý 3/1999.Mức thâm hụt trong quý cuối năm ngoái tương đương 1,9% GDP, con số thấp nhất kể từ quý 3/1997.Thâm hụt tài khoản vãng lai của Mỹ giảm khá mạnh như vậy chủ yếu là nhờ thâm hụt thương mại hàng hóa và dịch vụ giảm, thặng dư thu nhập tăng và thâm hụt trong chuyển khoản cũng giảm bớt.Cụ thể, thâm hụt thương mại hàng hóa và dịch vụ giảm 7,6 tỷ USD, xuống 113,9 tỷ USD, thâm hụt trong chuyển khoản giảm từ 34 tỷ USD xuống 31,6 tỷ USD.Xuất khẩu hàng hóa của Mỹ trong quý tăng 1,9% và đạt 405 tỷ USD, khi xuất khẩu xăng dầu và nông sản khá hơn.Nước Mỹ đã chứng kiến sự bùng nổ trong hoạt động khai thác dầu khí khi các công nghệ khoan mới đã làm cho việc khai thác ở các bang như North Dakota và Pennsyvania trở nên khả thi.Kết quả là xuất khẩu xăng dầu được đẩy mạnh và nhập khẩu dầu mỏ ít hơn, thâm hụt thương mại nhờ đó cũng giảm đi.Trong khi đó, lãi suất thấp đã làm giảm các khoản thanh toán cho người nước ngoài đang nắm giữ trái phiếu của Mỹ và làm tăng số tiền mà người Mỹ nhận được từ các khoản đầu tư ở nước ngoài, có nghĩa thặng dư đầu tư sẽ tăng.Tài khoản vãng lai của Mỹ thâm hụt tổng cộng 379,3 tỷ USD trong năm 2013, giảm từ mức 440,4 tỷ USD của năm trước đó và tỷ lệ thâm hụt tính trên GDP giảm từ 2,7% xuống 2,3%./.


Theo vietnamplus.vn

Các chủ đề cùng chuyên mục: