Ngày 25/3, Đại hội cổ đông Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) đã chấp thuận chủ trương cho Ngân hàng TMCP Phương Nam sáp nhập vào ngân hàng này, theo tờ trình của Hội đồng quản trị Sacombank.Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai nghiên cứu xây dựng đề án khả thi và thực hiện các thủ tục cần thiết để xin phép các cơ quan chức năng; quyết định các vấn đề liên quan đến việc sáp nhập này.Theo Hội đồng quản trị Sacombank, việc sáp nhập này nhằm thực hiện chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về tái cấu trúc hệ thống các ngân hàng thương mại nhằm lành mạnh hóa hoạt động ngân hàng và tạo thêm nguồn lực trong giai đoạn phát triển mới của nền kinh tế.Việc sáp nhập khắc phục những yếu kém, tồn tại trong thời gian qua để từ đó nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, song song hoàn thiện công tác quản trị ngân hàng dần phù hợp với các thông lệ và chuẩn mực quốc tế.Sacombank hiện có vốn điều lệ là 12.425 tỷ đồng. Năm 2013, ngân hàng này đã đạt lợi nhuận trước thuế 2.838 tỷ đồng tăng 15,9% so với năm trước.Các chỉ tiêu về tổng tài sản, tổng huy động và dư nợ cho vay đều tăng khá hơn so với năm 2012. Các chỉ số về an toàn trong hoạt động luôn được đảm bảo, nợ xấu được kiểm soát ở mức thấp (1,44%).Năm 2014, Sacombank phấn đấu đạt lợi nhuận trước thuế 3.000 tỷ đồng./.


Theo vietnamplus.vn

Các chủ đề cùng chuyên mục: