Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+).


Trong thông điệp gửi các cơ quan báo chí vào tối 2/4, Ngân hàng Nhà nước cho biết tín dụng đến tháng Ba đã có tăng trưởng thực, có tác dụng mở rộng đầu tư để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Điều này mở ra chiều hướng tích cực để ngành ngân hàng đạt kế hoạch tăng trưởng tín dụng của năm 2014.Cụ thể, số liệu của Vụ Chính sách Tiền tệ (Ngân hàng Nhà nước) cho thấy nếu như tín dụng tháng 1 giảm 0,55% và giảm 0,65% trong tháng Hai thì đến tháng tháng Ba đã tăng khoảng 1,35% so với tháng Hai, phù hợp với xu hướng của những năm trước.Cũng theo Vụ Chính sách Tiền tệ, so với cùng kỳ năm trước, đến cuối tháng Ba tín dụng tăng khoảng 11,59%. Mức tăng này bằng với mức tăng trưởng của cùng kỳ năm ngoái.Nguyên nhân tín dụng tăng chậm được Vụ Chính sách Tiền tệ lý giải chủ yếu là những tháng đầu năm nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp ở mức thấp; một số ngành, lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh có tính mùa vụ và chưa có nhu cầu vay vốn các tháng đầu năm. Ngoài ra, một nguyên nhân nữa là sức hấp thụ vốn của nền kinh tế vẫn còn yếu, tình trạng nợ đọng ngân sách, nhiều doanh nghiệp không đủ điều kiện vay vốn...Tuy nhiên, hệ thống ngân hàng không thể tự đẩy tăng trưởng tín dụng theo mong muốn của mình trong bối cảnh sức hấp thụ vốn của nền kinh tế còn ở mức thấp và càng không thể tăng trưởng tín dụng vào những địa chỉ tiềm ẩn rủi ro, không thu hồi được vốn.Ngân hàng Nhà nước cũng khẳng định diễn biến tín dụng đã có những điểm tích cực nếu nhìn vào cơ cấu tín dụng tiếp tục có sự dịch chuyển theo hướng tập trung vào các ngành, lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ.Đến cuối tháng 1 vừa qua, tín dụng xuất khẩu tăng 1,28%, công nghiệp hỗ trợ tăng 1,73%, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao tăng 0,41% so với cuối năm 2013.Đến cuối tháng Hai, tín dụng đối với nông nghiệp nông thôn tăng khoảng 0,15% so với cuối năm 2013. Riêng tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn giảm so với cuối năm 2013 bởi sức hấp thụ vốn của khối doanh nghiệp này thấp, nhiều doanh nghiệp có tình hình tài chính yếu kém, nên không đủ điều kiện vay vốn.Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết trong bối cảnh tín dụng tăng thấp, hệ thống ngân hàng đã tăng cường đầu tư vào trái phiếu chính phủ. Từ đầu năm đến nay, các tổ chức tín dụng đã mua khoảng 83% lượng trái phiếu chính phủ phát hành (số liệu đến 28/3/2014, tổng lượng trái phiếu chính phủ phát hành khoảng 81.600 tỷ đồng). Số dư trái phiếu chính phủ do các tổ chức tín dụng nắm giữ tăng thêm trong ba tháng đầu năm (bằng số mua trái phiếu chính phủ trừ đi số trái phiếu chính phủ đến hạn thanh toán) là khoảng 43.000 tỷ, tương đương với 1,09% tăng trưởng tín dụng.Theo Ngân hàng Nhà nước, trong điều kiện các tổ chức tín dụng chưa thể mở rộng tín dụng mặc dù lãi suất cho vay đã giảm mạnh thì việc các tổ chức tín dụng tăng cường đầu tư vào trái phiếu chính phủ cũng là một sự linh hoạt vừa đem lại hiệu quả đầu tư của nguồn vốn huy động phải trả lãi, đồng thời tăng dự trữ thanh khoản./.
Theo vietnamplus.vn

Các chủ đề cùng chuyên mục: