Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng hải (Maritime Bank) vừa công bố tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2014.Theo tờ trình cổ đông của ngân hàng này, Maritime Bank muốn xin cổ đông thông qua việc sáp nhập một tổ chức tín dụng khác vào Maritime Bank.Ngân hàng xin cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động phê duyệt, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các nội dung tại đề án sáp nhập, hợp đồng sáp nhập, điều lệ ngân hàng sau sáp nhập và phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng để hoán đổi cổ phần...Ngoài ra, Ngân hàng cũng xin cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Maritime Bank thực hiện các thủ tục cần thiết khác để tiến hành sáp nhập thành công (bao gồm cả thủ tục sau khi thực hiện xong việc sáp nhập như sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động; đăng ký kinh doanh; đăng ký điều lệ; tăng vốn điều lệ).Như vậy, đây là ngân hàng thứ hai trong năm 2014 xin cổ đông thông qua việc sáp nhập. Trước đó, cổ đông Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - mã STB) cũng đã thông qua việc sáp nhập với Ngân hàng Phương Nam (Southern Bank) trong 2014.Về kết quả hoạt động, năm 2013, Maritimebank đạt tổng tài sản hơn 107 nghìn tỷ đồng, tín dụng tăng trưởng 10,8%, huy động vốn tăng 10,4% so với 2012, lợi nhuận trước thuế 401 tỷ đồng, nợ xấu 2,71% trên tổng dư nợ.Dự kiến, Maritime Bank sẽ tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2014 vào ngày 19/4./.


Theo vietnamplus.vn

Các chủ đề cùng chuyên mục: