Ngày 19/ 4, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank), các cổ đông đã nhất trí lợi nhuận trước thuế trong năm nay sẽ tăng 35%.Cụ thể, Techcombank dự kiến tổng tài sản sẽ tăng 7,6% lên gần 171 nghìn tỷ đồng; huy động vốn tăng 16% lên 142 nghìn tỷ đồng; dư nợ tín dụng tăng 13% lên 106 nghìn tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế tăng 35% lên 1.181 tỷ đồng.Đại hội cũng thông qua định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2014-2019. Trong 5 năm tới, Techcombank sẽ tiếp tục kiên định với định hướng chiến lược chuyển đổi đồng thời tiếp tục tập trung xây dựng nguồn lực và phát triển năng lực kinh doanh cốt lõi để sớm hiện thực hóa mục tiêu trở thành Ngân hàng tốt nhất và Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam.Mục tiêu dài hạn cụ thể tới cuối năm 2018, tăng gần 75% tổng tài sản lên 275 nghìn tỷ đồng, tăng gần 3 lần dư nợ và tăng gấp đôi huy động. Tăng trưởng về huy động và cho vay sẽ tập trung nhiều ở phân khúc khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ; đẩy mạnh nâng cao chất lượng dịch vụ, nhằm tăng cơ cấu doanh thu từ thu nhập từ phí (13% lên 19%); đảm bảo nợ xấu duy trì ở mức dưới 3% tổng dư nợ.Đại hội đồng cổ đông cũng đã nhất trí thông qua với tỷ lệ tín nhiệm bầu chọn cao từ các cổ đông cho Hội đồng quản trị, danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới cụ thể như sau: ông Hồ Hùng Anh, Nguyễn Đăng Quang, Nguyễn Thiều Quang, Nguyễn Cảnh Sơn, Đỗ Tuấn Anh, Lee Boon Huat và ông Nguyễn Đoan Hùng - thành viên độc lập.Trong kỳ Đại hội lần này, Ngân hàng HSBC đã không đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới do thỏa thuận hỗ trợ kỹ thuật giữa Techcombank và HSBC ký lần đầu vào năm 2005 sẽ kết thúc vào tháng 6/2014. HSBC sẽ tiếp tục hỗ trợ Techcombank với vai trò là một cổ đông sở hữu 19,4% cổ phần của Ngân hàng./.


Theo vietnamplus.vn

Các chủ đề cùng chuyên mục: