Ngày 26/4, ông Cao Sĩ Kiêm đã được Đại hội cổ đông Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á (DongA Bank) bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị mới của ngân hàng này thay ông Phạm Văn Bự, về hưu theo chế độ.Ngân hàng này cũng có hai thành viên Hội đồng quản trị mới trúng cử là ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chánh văn phòng Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và bà Nguyễn Thị Kim Xuyến, Phó Tổng giám đốc Thường trực DongA Bank.Đại hội cổ đông của ngân hàng đã thông qua kết quả hoạt động năm 2013, trong đó tổng tài sản hiện đã đạt 74.919 tỷ đồng, tăng 8,1% so với năm trước; tổng nguồn vốn huy động đạt 65.124 tỷ đồng, tăng 18%; lợi nhuận trước thuế sau trích lập dự phòng là trên 430 tỷ đồng.Dự kiến năm 2014, tổng tài sản của DongA Bank đạt 89.000 tỷ đồng, vốn điều lệ đạt 6.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 500 tỷ đồng.DongA Bank tiếp tục thực hiện lộ trình “Đổi mới và phát triển” với các nhiệm vụ trọng tâm tập trung vào các giải pháp như tái cơ cấu, đẩy mạnh tăng trưởng huy động vốn, tăng trưởng tín dụng và kiểm soát chất lượng tín dụng, công tác xử lý nợ, đẩy mạnh thu nhập ngoài lãi, cơ cấu danh mục đầu tư, quản trị chi phí hiệu quả./.

Theo vietnamplus.vn

Các chủ đề cùng chuyên mục: