Ngân hàng Nhà nước đã cử ông Nguyễn Văn Thắng , thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank) thay ông Phạm Huy Hùng đại diện 40% số vốn nhà nước tại VietinBank.Theo nội dung của Quyết định số 808/QĐ-NHNN vừa được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành, ngày 26/4/2014 về việc cử người đại diện phần vốn của Nhà nước tại Ngân hàng Công thương Việt Nam, ngoài ông Nguyễn Văn Thắng đại diện 40% số vốn, quyết định 808/QĐ-NHNN cũng quy định rõ, 60% số vốn Nhà nước tại VietinBank còn lại sẽ do hai ông Lê Đức Thọ, Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đại diện 30% và ông Cát Quang Dương, Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế - Ngân hàng Nhà nước, Thành viên Hội đồng quản trị (kiêm nhiệm) VietinBank đại diện 30%.Quyết định ghi rõ, các ông có tên trên có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ của người đại diện theo ủy quyền đối với các phần vốn Nhà nước tại Ngân hàng Công thương theo các quy định hiện hành của pháp luật. Đây là 3 người đại diện nắm giữ 100% vốn Nhà nước tại VietinBank (tương ứng với 64,46% vốn điều lệ của ngân hàng).Hiện vốn điều lệ của VietinBank là trên 37.234 tỷ đồng; ngoài phần vốn nắm giữ lớn nhất thuộc về Nhà nước (trên 24.000 tỷ đồng) thì cổ đông chiến lược Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ (BTMU) nắm giữ 19,73%, tương đương 7.346,15 tỷ đồng; các cổ đông khác là 15,81%, tương đương 5.886,10 tỷ đồngCùng ngày, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định số 807/QĐ-NHNN về việc để cán bộ thôi làm người đại diện phần vốn Nhà nước tại Ngân hàng Công thương Việt Nam. Cụ thể, ông Phạm Huy Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị VietinBank thôi làm người đại diện 40% phần vốn Nhà nước tại Ngân hàng này.Cả hai quyết định nêu trên cùng có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.Theo vietnamplus.vn

Các chủ đề cùng chuyên mục: