Chủ tịch Hội đồng quản trị của Eximbank Lê Hùng Dũng. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)Ngày 28/4, Đại hội cổ đông Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) đã bầu bổ sung ba thành viên Hội đồng quản trị là các ông Lê Hùng Dũng, Đặng Phước Dừa và Phạm Hữu Phú.
Hội đồng quản trị đã bầu lại ông Lê Hùng Dũng là Chủ tịch Hội đồng quản trị.Từ tháng 4/2010 đến nay, ông Lê Hùng Dũng đã là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Eximbank nhưng với tư cách đại diện sở hữu Nhà nước tại ngân hàng này.Nay đã đến tuổi về hưu theo chế độ, ông Lê Hùng Dũng chuyển sang là thành viên Hội đồng quản trị đại diện cho nhóm cổ đông gồm bốn cổ đông, trong đó có ba cổ đông là thể nhân và một cổ đông là pháp nhân. Nhóm này sở hữu gần 128,7 triệu cổ phần, chiếm 10,467% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử.Hội đồng quản trị cũng bầu ông Phạm Hữu Phú làm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị của Eximbank.Ông Phạm Hữu Phú do nhóm cổ đông gồm tám cổ đông (trong đó có bảy cổ đông là thể nhân và một cổ đông là pháp nhân) sở hữu gần 139,3 triệu cổ phần, chiếm tỷ lệ 11,328% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử.Trước đó, từ tháng 12/2012 đến tháng Ba năm nay, ông Phạm Hữu Phú là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)./.


Theo vietnamplus.vn

Các chủ đề cùng chuyên mục: