Theo thông báo mới nhất của Kho bạc Nhà nước, các đơn vị trong toàn hệ thống đã phát hiện khoảng 12.500 khoản chi chưa đủ thủ tục quy định trong 5 tháng đầu năm nay. Số tiền thực mà ngành kho bạc từ chối thanh toán với những khoản này là 24,5 tỷ đồng.Cũng tính từ đầu năm tới cuối tháng Năm, Kho bạc Nhà nước đã thực hiện kiểm soát ước đạt 234.289 tỷ đồng chi thường xuyên của ngân sách Nhà nước. Con số này tương đương 33,3% dự toán.Trong số này, chi đầu tư thuộc kế hoạch năm 2014 giải ngân qua hệ thống kho bạc khoảng trên 85.400 tỷ đồng, đạt 32% kế hoạch vốn năm.Thông qua kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, các đơn vị toàn ngành đã từ chối thanh toán khoảng 47,5 tỷ đồng do chủ đầu tư đề nghị thanh toán không đúng đối tượng, thủ tục đầu tư không đúng quy định, sai số học...Về kết quả huy động vốn cho ngân sách Nhà nước và đầu tư phát triển, đại diện Kho bạc Nhà nước cho biết, tính đến hết ngày 16/5/2014, hệ thống đã huy động trái phiếu Chính phủ đạt 121.144 tỷ đồng, bằng 57,69% kế hoạch Quốc hội và Chính phủ giao.Ngoài nhiệm vụ phát hành, phía Kho bạc Nhà nước đã thực hiện thanh toán gốc, lãi trái phiếu đầy đủ, đúng hạn cho các nhà đầu tư với số tiền là 54.158 tỷ đồng./.


Theo vietnamplus.vn

Các chủ đề cùng chuyên mục: