Ngày 30/05/2014, tại Hà Nội, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Tây Hồ (BIDV Tây Hồ) đã ký kết tài trợ 250 tỷ đồng giai đoạn 2014-2015 cho Tổng công ty Thành An (đơn vị xây lắp của Bộ Quốc phòng).Đây là nguồn vốn tín dụng ngắn hạn lớn nhất cho hoạt động sản xuất kinh doanh và xây dựng các công trình quốc phòng của Tổng công ty Thành An.Bên cạnh đó, BIDV hướng tới cung cấp các sản phẩm phi tín dụng chuyên nghiệp để đáp ứng nhu cầu cho Thành An như bảo hiểm tài sản máy móc thiết bị công trình thông qua Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm BIDV (BIC); các sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ phục vụ nhu cầu của cán bộ công nhân viên đang làm việc và công tác tại Tổng công ty như trả lương tự động, phát hành thẻ ATM, thẻ VISA...Với lãi suất cho vay, phí bảo lãnh ưu đãi dành cho khối doanh nghiệp Bộ Quốc phòng hoạt động tốt, uy tín, nguồn vốn tín dụng ngắn hạn và bảo lãnh hạn mức của BIDV sẽ góp phần làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty có những bước phát triển lên tầm cao mới./.


Theo vietnamplus.vn

Các chủ đề cùng chuyên mục: