Thống đốc Nguyễn Văn Bình trao quyết định cho các cán bộ cấp cao của Agribank. (Nguồn: Agribank).


Ngày 9/6/2014, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) đã tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc bổ nhiệm nhân sự cấp cao của Agribank.Theo Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, ông Trịnh Ngọc Khánh, phụ trách điều hành Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Agribank được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank; ông Phạm Đức Ấn, Phó Tổng giám đốc BIDV được điều động bổ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank; ông Tiết Văn Thành, Phó Tổng giám đốc Agribank được bổ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng thành viên và giao làm quyền Tổng giám đốc Agribank.Hội nghị cũng công bố các quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước bổ nhiệm 05 thành viên Hội đồng thành viên Agribank bao gồm: Ông Nguyễn Viết Mạnh, Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Ngân hàng Nhà nước; ông Phạm Hoàng Đức, Vụ trưởng Vụ Tài chính-Kế toán, Ngân hàng Nhà nước; ông Nguyễn Đăng Hồng, Phó Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước; ông Nguyễn Ngọc, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Ngân hàng Nhà nước; ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp.Bên cạnh đó, Hội nghị cũng công bố quyết định điều động bổ nhiệm của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước là bà Nguyễn Thị Phượng, Giám đốc Sở giao dịch Agribank và Đinh Thị Thái, Trưởng phòng Phòng Quản lý rủi ro tín dụng Vietcombank giữ chức danh Phó Tổng giám đốc Agribank./.


Theo vietnamplus.vn

Các chủ đề cùng chuyên mục: