Đại diện Bộ Tài chính cho biết cơ quan chức năng đã thực hiện hoàn thuế trước khoảng 487 tỷ đồng cho các doanh nghiệp bị thiệt hại vì biểu tình quá khích thời gian qua.Theo văn bản vừa được thông báo ngày 19/6, đại diện ngành tài chính cho biết, số tiền hoàn thuế trên phần lớn là với các doanh nghiệp ở tỉnh Hà Tĩnh với 483 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng. Khoảng 4 tỷ đồng còn lại là số tiền hoàn thuế sớm cho hai doanh nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh.Theo báo cáo, các trường hợp này mặc dù doanh nghiệp còn nợ tiền thuế chưa nộp ngân sách của các loại thuế khác nhưng cơ quan thuế tạm thời chưa thực hiện bù trừ để doanh nghiệp chủ động về tài chính khắc phục khó khăn phục hồi sản xuất.Đặc biệt, báo cáo của Bộ Tài chính nhấn mạnh, ngay cả đối với các trường hợp thuộc diện kiểm tra trước khi hoàn thuế, các cơ quan thuế cũng đã tạm thời hoàn trước để thực hiện kiểm tra sau, đảm bảo hoàn nhanh chóng cho doanh nghiệp.Hiện tại, cơ quan thuế đã hỗ trợ khôi phục hoá đơn mua vào của một số doanh nghiệp thông qua việc trực tiếp liên hệ với doanh nghiệp bán hàng hoá để sao chụp hoá đơn đầu ra làm cơ sở khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào của các doanh nghiệp bị thiệt hại.Cũng để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, cơ quan thuế đã dừng tính tiền chậm nộp của các doanh nghiệp bị thiệt hại với số tiền thuế nợ là 213,86 tỷ đồng ở ba tỉnh là Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Hà Tĩnh. Ngoài ra, cơ quan quản lý đã tiếp nhận văn bản đề nghị gia hạn thời hạn nộp đối với số thuế còn nợ của năm doanh nghiệp với số tiền hơn 3 tỷ đồng.Về miễn, giảm tiền thuê đất, đại diện Bộ Tài chính cho hay, hiện chưa xác định cụ thể số tiền từng doanh nghiệp được miễn, giảm tuy nhiên các doanh nghiệp sẽ không bị tính tiền chậm nộp đối với tiền thuê đất năm 2014 cho đến khi có quyết định miễn, giảm.Với ngành hải quan, các đơn vị trong ngành đã hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính, khôi phục chứng từ 14 doanh nghiệp ở Đồng Nai và 20 doanh nghiệp ở Bình Dương.Qua đó, ngành hải quan cho hay đã thực hiện thông quan hàng hoá cho hàng chục tờ khai nhập khẩu của doanh nghiệp bị thiệt hại còn có nợ thuế, với số nợ thuế hải quan là hơn 100,7 tỷ đồng.Trước đó, ngày 6/6, các doanh nghiệp bảo hiểm cũng đã tạm ứng số tiền hơn 114 tỷ đồng cho hơn 100 doanh nghiệp bị thiệt hại ở tình Bình Dương. Trong số này, số lượng doanh nghiệp Đài Loan chiếm phần lớn là 87 đơn vị, được bồi thường với tổng số tiền là 59,5 tỷ đồng. Ngoài ra, danh sách doanh nghiệp được tạm ứng tiền bồi thường cũng có 3 nhà đầu tư Singapore, 4 nhà đầu tư Hong Kong, 3 nhà đầu tư Hàn Quốc.../.


Theo vietnamplus.vn

Các chủ đề cùng chuyên mục: