Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPosstBank) là ngân hàng duy nhất được chủ đầu tư dự án ODA về phát triển đường bộ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới (WB) đề nghị chỉ định giải ngân dự án lên đến hơn 250 triệu USD và đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tại Quyết định số 1175/QĐ-NHNN.Dự án này sẽ nâng cao việc thực hiện công tác bảo trì, nâng cấp và quản lý tài sản đường bộ Việt Nam một cách khoa học, hiệu quả.Dự án do WB tài trợ dưới hình thức vay ưu đãi với thời hạn vay là 25 năm, trong đó có 5 năm ân hạn. Lãi suất vay 1,25%/năm, phí dịch vụ 0,75%/năm và phí cam kết tối đa 0,5%/năm, được thực hiện từ năm 2014 đến năm 2020 với 4 hợp phần: quản lý tài sản đường bộ; bảo trì tài sản đường bộ; nâng cấp tài sản đường bộ và tăng cường năng lực đường bộ.Bên cạnh số vốn vay ưu đãi, Chính phủ Australia cũng tài trợ không hoàn lại 1,7 triệu AUD và phía Việt Nam góp 50 triệu USD vốn đối ứng, nâng tổng giá trị dự án lên 301,7 triệu USD.Song song với việc được Ngân hàng Nhà nước chỉ định làm ngân hàng phục vụ cho dự án “Quản lý tài sản đường bộ Việt Nam”, LienVietPostBank tiếp tục góp phần gián tiếp mang lại lợi ích cho người dân tại 13 tỉnh miền Bắc và miền Trung của nước ta. Hiện, LienVietPostBank đã chuẩn bị sẵn sàng về mọi mặt để thực hiện tốt nhất việc giải ngân dự án, góp phần phát triển kinh tế và nâng cao phúc lợi xã hội cho người dân Việt Nam./.
Theo vietnamplus.vn

Các chủ đề cùng chuyên mục: