Theo báo cáo ngày 9/07 của ngân hàng trung ương Italy về tình hình hoạt động kinh doanh tài chính của các tổ chức tín dụng, trong năm 2013 và trong nửa đầu năm 2014, các hoạt động và giao dịch tài chính phi pháp tại nước này tăng mạnh.Số liệu của ngân hàng Trung ương Italy cho thấy có tới 84 tỷ euro trong các giao dịch tài chính bị nghi ngờ bất hợp pháp vào năm 2013.Theo Claudio Clemente, giám đốc cơ quan Thông tin tài chính (UIF) thuộc ngân hàng TW Italy, nước này cần phải áp dụng các biện pháp để chống lại việc các tổ chức tín dụng che đậy, lách luật giúp rửa tiền.Tại buổi công bố báo cáo, ClaudioClemente nhấn mạnh, ngân hàng TW Italy và các tổ chức tín dụng phải lựa chọn dứt khoát giữa việc từ chối hoặc đồng lõa với hoạt động rửa tiền.Thời gian qua, đa số các đơn thư tố cáo hoạt động tín dụng phi pháp giữa các ngân hàng với nhau, ngân hàng này tố cáo ngân hàng kia, tương đương với 85% tổng số đơn tố cáo mà cơ quan này nhận được.Trong khi đó, các đơn vị quản lý hành chính của chính phủ Italy thực tế chẳng làm được gì trong nỗ lực giám sát, kiểm tra hoạt động của các tổ chức tín dụng. Do đó, Claudio Clemente kêu gọi cải cách trong hoạt động kiểm tra, giám sát của Ngân hàng Trung ương Italy, theo đó cho phép UIF có thể tiếp cận các hồ sơ tài chính để điều tra và truy tố các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh tài chính phi pháp, điều này phù hợp với tiêu chuẩn luật pháp quốc tế và Liên minh châu Âu.UIF thực hiện kiểm toán và thanh tra, xác minh sự tuân thủ các quy định chống rửa tiền, nên việc gia tăng công cụ quyền lực sẽ giúp cơ quan này hoạt động hiệu quả hơn.Clemente cho rằng các hoạt động tài chính mờ ám thường được sử dụng để che dấu hoạt động tham nhũng. Các chủ sở hữu tài khoản thường núp dưới một chuỗi các dây chuyền phức tạp về quyền sở hữu của công ty, quỹ tín thác và các tài khoản ủy thác để thực hiện các hoạt động phi pháp, rửa tiền.../.
Theo vietnamplus.vn

Các chủ đề cùng chuyên mục: