Con người hay robot và tương lai của ngành tư vấn đầu tư tài chính


Mới đây, tại Việt Nam, Công ty chứng khoán VPBS đã giới thiệu công cụ SmartRobo để hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình giao dịch...