10.1 MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
Chương trình đào tạo ngôn ngữ Hàn Quốc trình độ Cao Đẳng với mục tiêu đào tạo cử nhân tiếng Hàn Quốc trình độ cao đẳng có phẩm chất đạo đức tốt, kỹ năng nghề nghiệp, nhân cách sư phạm, sức khỏe tốt, có tri thức về văn hóa Hàn Quốc, có khả năng sử dụng thành thạo tiếng Hàn, có những hiểu biết về lịch sử, kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội Hàn Quốc.
Xem thêm: http://vxtcollege.edu.vn/chia-se-cac...et-tuyen-dot-3
Sau khi tốt nghiệp ngành ngôn ngữ Hàn Quốc tại trường sinh viên có thể làm việc hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn có sử dụng tiếng Hàn Quốc, đáp ứng được nhu cầu cảu xã hội và của nền kinh tế nước nhà trong quá trình hội nhập.


MỤC TIÊU KIẾN THỨC
Sinh viên biết các khai thác và vận dụng linh hoạt kiến thức đại cương và kiến thức tin học vào trong công việc và cuộc sống.
Sinh viên tốt nghiệp sử dụng thành thạo tiếng Hàn Quốc với 4 kỹ năng nghe, nói, đọc và viết với trình độ ngôn ngữ TOPIK cấp 4 theo thang đánh giá năng lực của Chính phủ Hàn Quốc.
Có trình độ nghiệp vụ đủ để làm việc có hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ kinh doanh, đặc biệt là nắm vững kiến thức, cơ sở lý luận và khả năng thực hành biên phiên dịch trong tình huống giao tiếp.
MỤC TIÊU KỸ NĂNG
Cử nhân tiếng Hàn Quốc ở trình độ cao đẳng có những kỹ năng thực hành nghề nghiệp cơ bản và cần thiết như:
- Biết dịch thuật các văn bẳn bằng tiếng Hàn Quốc
- Vận dụng được các văn bản pháp luật hiện hành liên quan đến dịch thuật ngôn ngữ trong chuyên môn
- Có kỹ năng thuyết trình, giao tiếp, làm việc độc lập và làm theo nhóm bằng tiếng Hàn Quốc.
- Có kỹ năng sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp thông dụng và dịch thuật, biết vận dụng vốn từ vựng trong quá trình công tác.
THÁI ĐỘ, TÁC PHONG NGHỀ NGHIỆP
- Có đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp, tôn trọng và thực hiện nghiêm pháp luật Nhà nước, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, trung thực, có trách nhiệm, tư duy phê phán.
- Có tính kiên trì, say mê công việc, nhiệt tình và năng động trong công việc, biết ứng xử tốt, thân thiện với đồng nghiệp, đoàn kết, hợp tác, cộng tác với đồng nghiệp.
- Có ý thức tự nghiên cứu độc lập và nâng cao trình độ
- Sinh viên hiểu biết về những thói quen, tác phong làm việc của người Hàn Quốc.