Hiện nay, công tác bảo đảm và chống hỏa hoạn phải được mỗi cá nhân trong toàn thể xã hội thực hiện một cách nghiêm túc. Dưới đây là các biện pháp phòng cháy chữa cháy cơ bản mà bạn đọc cần nắm vững.

An Tâm sẽ cung cấp đến bạn đọc các biện pháp phòng cháy chữa cháy cơ bản qua những thông tin vô cùng hữu ích trong bài viết dưới đây.

Biện pháp phòng cháy
Trong hoạt động kinh doanh sản xuất, cần tạo một môi trường không cháy và khó cháy bằng việc thay thế những nguyên vật liệu, các khâu sản xuất và môi trường từ đặc điểm dễ cháy trở thành không cháy và khó xảy ra cháy.

Cần ngăn chặn và triệt tiêu các nguồn nhiệt gây cháy, đồng thời có biện pháp quản lý tốt nguồn sử dụng nhiệt, nguồn lửa trong hoạt động sản xuất kinh doanh và sinh hoạt.

Chú trọng việc lắp đặt hệ thống báo cháy, hệ thống chữa cháy tự động, cần cách ly những chất có thể gây cháy và những máy móc thiết bị có khả năng sinh nhiệt khi hoạt động với nguồn lửa, nguồn nhiệt.

Cần hạn chế diện tích bảo quản chất cháy, diện tích sản xuất với thiết bị, máy móc tới mức cần thiết. Có thể ngăn chặn đường lây lan của lửa bằng cách xây dựng tường ngăn cháy hoặc các cửa ngăn để bao vành đai trống, lắp đặt các thiết bị chống cháy tràn lan.


Các biện pháp phòng cháy chữa cháy cơ bản
- Ngăn cách oxy với chất cháy
Đây là phương pháp phòng cháy bằng việc cách ly oxy với chất cháy, tách rời chất cháy khỏi vùng cháy. Biện pháp này được tiến hành bằng cách sử dụng những thiết bị chữa cháy đậy phủ lên bề mặt chất cháy, giúp ngăn chặn oxy có trong không khí với vật cháy. Bên cạnh đó, mọi người cần đồng thời di chuyển vật cháy ra khỏi vùng cháy. Bạn có thể sử dụng biện pháp cách ly bằng cách đậy cát, đậy chậu, vải bạt, bao tải, chăn, bọt chữa cháy.

- Làm loãng nồng độ oxy và hỗn hợp chất cháy
Đây là phương pháp làm ngạt, dùng các chất không tham gia phản ứng cháy phun vào vùng cháy, giúp làm loãng nồng độ oxy cũng như hỗn hợp cháy đến mức chúng bị ngạt và không thể duy trì được sự cháy nữa. Với phương pháp này, bạn cần sử dụng các chất để làm loãng nồng độ oxy như khí CO2, nitơ bọt trơ.


- Sử dụng phương pháp làm lạnh
Phương pháp này là việc sử dụng các chất chữa cháy cho khả năng thu nhiệt có nghĩa là làm giảm nhiệt độ đám cháy, làm chúng nhỏ hơn nhiệt độ bắt cháy, từ đó đám cháy sẽ tự tắt. Với cách này, các bạn cần đến các khí trơ lạnh như CO2, N2 và H2O.
Xem thêm: https://pcccantam.com/cach-phong-cha...-chung-cu.html

Các chủ đề cùng chuyên mục: