Chọn quạt trần kdk đúng cách không chỉ xem xét màu sắc, mà để đạt hiệu quả tối đa, cần bổ sung phong thủy

- Bước đầu: lựa chọn nơi muốn lắp đặt quạt trần. Hầu hết quạt trần được đặt ở chính giữa, để không khí thoáng hết trong cả căn phòng. Thế nhưng, các phòng lớn hơn có thể lắp đặt 2 chiếc quạt trần cho luồng không khí mạnh nhất. Vì lý do chắc chắn cho ngời dùng, không lắp đặt quạt trên trần tại vị trí có giường

- Bước tiếp: Hãy xem thêm các yếu tố khác của phòng

Kích thước:

[size=5]Quạt trần 80 cm phù hợp cho phòng dưới 6 m2 (phòng ngủ nhỏ