Khi mà hiện nay vấn đề pháp lý của các doanh nghiệp ngày càng phức tạp thì hàng loạt các công ty luật ra đời với mục đích hỗ trợ doanh nghiệp về mảng pháp lý. Nhiều doanh nghiệp hiện nay vẫn còn đau đầu trong việc chọn cho bản thân một doanh nghiệp mình một địa chỉ công ty luật có dịch vụ tư vấn luật tốt.

Hãy đừng lo lắng các vấn đề khác và yên tâm sử dụng dịch vụ công ty luật Trí Nam hỗ trợ tư vấn pháp lý đây là đơn vị chuyên nghiệp và đảm bảo uy tín hàng đầu cho các doanh nghiệp. Đối với vai trò Luật sư riêng thì chúng tôi có thể đảm nhận riêng cho các doanh nghiệp trợ giúp vấn đề pháp lý cho tất cả các hoạt động nội bộ và thực hiện triển khai kinh doanh cho doanh nghiệp bạn. Các tài liệu được sử dụng trong nội bộ khi thực hiệ quá trình hoạt động của doanh nghiệp thì các luật sư riêng cũng là người đảm nhiệm soạn thảo.
Luật sư riêng sẽ có trách nhiệm soạn thảo một số văn bản cần được ban hành như sau.

Soạn thảo nghị quyết thông qua, điều lệ công ty nghị hay như sửa đổi bổ sung điều lệ công ty.

Trường hợp khác chính là quy chế hoạt động và nội quy lao động của các phòng ban.

Đối với các chức danh mới cần tiến hành soạn thảo các quyết định bổ nhiệm các chức danh đó.

Ví dụ như các hợp đồng lao động, hợp đồng chuyển nhượng nhân viên, hợp đồng lao động, …chính là các loại giấy tờ mà cần dược luật sư riêng tiến hành soạn thảo.

Nếu như trong chính doanh nghiệp xảy ra các tranh chấp.

Những vấn đề pháp lý liên quan, cụ thể có thể tiến hành giải quyết nhanh chóng và các luật sư riêng có thể đóng vai trò là thu ký hay luật sư nội bộ để làm việc.

Vấn đề nội bộ ví dụ như tranh chấp quyền hạn trong công ty không đủ vốn để trở thành một cổ đông nhưng vẫn muốn tranh chấp, đòi hỏi quyền hạn và lợi ích như một cổ đông góp đủ vốn ban đầu đó là tình trạng mà các thành viên hoặc cổ đông của công ty hoặc doanh nghiệp tiến hành góp tiền nhưng không nộp đủ số tiền cam kết ban đầu.

Xuất phát trong phương thức góp và số tiền góp vốn là căn nguyên để xảy ra tranh chấp:
Các định giá chính xác cần có đúng với giá trị thực tế của các tài sản tiến hành góp vốn.

Các tài sản tạo vốn ban đầu giữa các thành viên không được chuyển sở hữu trong bất cứ trường hợp nào.

Các việc tạovốn và giá trị tạo vốn bằng tài sản thì không tiến hành thỏa thuận ban đầu;

Thời điểm hoàn tất việc chuyển nhượng cổ phần không được quy định rõ ràng hoặc chuyển nhượng phần vốn đã tiến hành góp ban đầu và những hợp đồng chuyển nhượng đó có hợp pháp hay không;

Một trong các trường hợp hay tạo nên tranh chấp đó chính là tư cách cổ đông và thành viên trong doanh nghiệp và trong công ty.

>>> Xem thêm : luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng - Doanh nghiệp cần có cho mình riêng một đội ngũ cố vấn pháp luật riêng

Một số trường hợp như doanh nghiệp đưa các quyết định sai với pháp luật, các quyết định không có tính công bằng, rành mạch, không thỏa mãn được nhu cầu lợi ích của các thành viên thì đều có thể tranh chấp do các thành viên không thuận tình.

Những vấn đề nảy sinh trong quan hệ lao động, thù lao, ký kết và chấm dứt hợp đồng lao động, quy chế, nội quy,.. cũng là các vấn đề thường xuyên xảy ra tranh chấp.

Hiện nay có rất nhiều các công ty chuyên về mảng cung cấp các dịch vụ tư vấn cho các đối tượng là doanh nghiệp xuất hiện tràn lan ở thị trường dịch vụ. Nhiều doanh nghiệp hiện nay vẫn còn đau đầu trong việc chọn cho bản thân một doanh nghiệp mình một địa chỉ công ty luật có dịch vụ tư vấn luật tốt.

>>> Xem thêm : luật sư doanh nghiệp giỏi - Tiết lộ hình thành đội ngũ cố vấn pháp luật riêng dành cho doanh nghiệp