Visa Trung Quốc tại Hải Phòng
1: Visa 3T1L 15 ngày sổ thường
2: Visa 3T1L 15 ngày sổ trắng
3: Visa 3T1L 30 ngày sổ thường
5. Visa 3T1L 30 ngày sổ trắng
4: Visa 6 tháng nhiều lần
5: Visa 1 năm nhiều lần
6. Visa kết hôn, Visa Thăm thân Liên hệ để được tư vấn
Thời gian trả sổ: 5 - 7 ngày làm việc
Anh chị em liên hệ: 0901.520.820 để được tư vấn trực tiếp nhé


2962500902